Eigen bijdrage internetabonnement toch mogelijk

Gepubliceerd op: 18 maart 2021

Onder druk wordt alles vloeibaar. Zelfs de standpunten van de Belastingdienst. Hoewel die toch een beetje stroperig blijven. We hebben onze factsheet Kosten thuiswerkplek en thuiswerkkosten aangevuld.

Noodzakelijk

De Belastingdienst nam het strikte standpunt in dat een voorziening, die een werkgever aan een werknemer faciliteert, niet (voldoende) noodzakelijk is wanneer de werknemer bijdraagt in de kosten van die voorziening. Die bijdrage betreft meestal een vergoeding voor het privégebruik dat de werknemer van de voorziening maakt.

Werkgevers kunnen belastingvrij de volgende zaken aan hun werknemers vergoeden of verstreken, maar alleen indien die zaken in redelijkheid noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de dienstbetrekking:

  • gereedschappen;
  • computers;
  • mobiele communicatiemiddelen;
  • en dergelijke apparatuur.

Internetabonnement

Het bij de apparatuur horende datatransport (simpel gezegd: het internetabonnement) en de benodigde software kan onder deze regeling ook belastingvrij worden vergoed of verstrekt. En dat mag nu, wat betreft het internetabonnement, ook indien de werknemer een eigen bijdrage betaalt voor privégebruik. De Belastingdienst meldt op haar website dat dit zal worden verwerkt in de tweede uitgave van het Handboek Loonheffingen 2021.

Dit ietsje versoepelde standpunt is ongetwijfeld het gevolg van de coronacrisis, waardoor werknemer op uitgebreide schaal thuis werken. De Belastingdienst kennende blijft de versoepeling wel strikt beperkt tot internetabonnementen.

Andere artikelen