Eigen beheer pensioen

Gepubliceerd op: 21 december 2015

20150707_pensioen_ontwikkelingen_VWGNijhof

Hoewel de Sint en zijn pieten alweer even uit het land waren, klopte ons hart net voor de kerst vol verwachting. Nog voor het kerstreces van de Tweede Kamer zou Staatssecretaris Wiebes in een brief uitleggen hoe het verder gaat met het pensioen in eigen beheer van de directeur-grootaandeelhouder (dga).

Kamerbrief

Natuurlijk kwam de Kamerbrief over het pensioen in eigen beheer net voor het reces (op donderdag 17 december 2015). Maar de inhoud is ronduit teleurstellend. Eigenlijk had de Staatssecretaris met twee regels kunnen volstaan. Namelijk met de melding dat hij er nog niet uit is. Of in de woorden van de Staatssecretaris: hij staat voor een kruispunt en is nog te bang om over te steken.

Eigen beheer vanaf 2017

Het tijdspad is overigens niet gewijzigd. De Staatssecretaris heeft nog steeds de bedoeling om de wijzigingen voor het pensioen in eigen beheer op 1 januari 2017 in te laten gaan. Maar dan moet het zebrapad wel begin 2016 zijn aangelegd.

Dat zal overigens nog lastig genoeg zijn. De Staatssecretaris hoeft namelijk de kruising niet alleen veilig zien over te steken. Hij moet ook bekijken of hij daarbij wellicht niet (een beetje) links of rechts moet aanhouden. Een heet hangijzer betreft de aanspraken van de partner van de pensioengerechtigde, die bijna altijd onderdeel uitmaken van een pensioen in eigen beheer.

Uitfaseren

Zit er in de brief dan geen enkel signaal? Uiteraard wel. In de eerdere communicatie leek de Staatssecrataris te gaan kiezen voor het omzetten van het pensioen in eigen beheer in een oudedagsbestemmingsreserve (OBR). Die mogelijkheid blijft, maar zal waarschijnlijk worden gecombineerd met de mogelijkheid om het pensioen in eigen beheer fiscaal gefaciliteerd af te kopen. Met die maatregel wil Wiebes het al in gang gezette uitfaseren van het pensioen in eigen beheer stimuleren. De fiscaal gefaciliteerde afkoop betekent uiteraard dat over de afkoopsom wel loonbelasting, maar geen revisierente is verschuldigd. Daarnaast wordt van de afkoopsom slechts 80% belast. Deze regeling lijkt op de recente mogelijkheid tot gefaciliteerd afkopen van levenslooptegoeden en loonstamrechten. Het zal tijdelijke regeling worden.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.