Een schenking, maar dan op papier

Gepubliceerd op: 11 januari 2021

Met het oog op het besparen van erfbelasting op een later moment kiezen ouders er vaak voor om tijdens leven al een deel van hun vermogen aan de kinderen te schenken. Maar wat als je dit vermogen niet in contanten hebt, omdat het bijvoorbeeld in stenen of aandelen zit? Of als je zelf de beschikking wil houden over je vermogen? Dan is een zogenaamde ‘papieren schenking’ wellicht een goede optie. Het voordeel van een papieren schenking is namelijk dat deze niet daadwerkelijk uitgekeerd hoeft te worden. Indien de papieren schenking juist wordt vormgegeven, is deze later aftrekbaar voor de erfbelasting. De papieren schenking wordt dus vaak ingezet om erfbelasting in de toekomst te besparen.

Besparing

De belastingtarieven voor de erfbelasting en de schenkbelasting zijn aan elkaar gelijk. Over de eerste €128.750 (in 2021) dient 10% te worden betaald, over het meerdere 20%. Door nu tegen 10% schenkbelasting te schenken, kan worden voorkomen dat dit bedrag later met 20% erfbelasting is belast. De besparing kan dus, afhankelijk van jouw situatie, tienduizenden euro’s aan erfbelasting zijn.

Niet daadwerkelijk betalen

Een schenking op papier is een manier van schenken waarbij de schenker het bedrag van de schenking niet hoeft uit te betalen. Het bedrag kan pas worden opgeëist op het moment dat de schenker komt te overlijden.

Notariële akte

De papieren schenking dient te worden vastgelegd in een notariële akte. Zo wordt voorkomen dat de schenking vervalt op het moment van het overlijden van de schenker en dus geen aftrekpost vormt voor de erfbelasting.

6% rente

De schenker moet jaarlijks 6% rente betalen aan de kinderen die een papieren schenking hebben ontvangen. Het is belangrijk dat de kinderen later kunnen bewijzen dat er inderdaad ieder jaar 6% rente op de vordering is ontvangen. Is deze rente namelijk niet betaald of kan de betaling niet bewezen worden, dan wordt de papieren schenking alsnog tot de erfenis gerekend. De betaling van 6% rente zorgt er natuurlijk ook voor dat nog meer vermogen terechtkomt bij de kinderen.

Gevolgen voor de inkomstenbelasting

De papieren schenking vormt bij de schenker voor de inkomstenbelasting een schuld in box 3. Bij de kinderen wordt de papieren schenking opgenomen als een vordering in box 3. Hierdoor kan een papieren schenking ook gevolgen hebben voor bepaalde toeslagen.

Direct schenkbelasting betalen

Als jouw kinderen een schenking op papier ontvangen, dan dienen zij daar schenkbelasting over te betalen als het bedrag hoger is dan het bedrag van de vrijstelling (€ 6.604 in 2021). Het is ook mogelijk dat de schenker de schenkbelasting betaald. Maar let op, ook het betalen van de schenkbelasting wordt dan aangemerkt als een schenking.

 

Wij denken graag met je mee over welke manier van schenken het beste past bij jouw vermogen en persoonlijke situatie.

Andere artikelen