De WOZ-beschikking komt er weer aan

Gepubliceerd op: 23 januari 2017

WOZ-beschikking 2017 WOZ beschikking VWGNijhof

Binnenkort is het weer zo ver. Als u onroerend goed (bijvoorbeeld een eigen woning) bezit zal ergens komende maand een WOZ-beschikking op uw deurmat liggen. De WOZ-beschikking is meestal een onderdeel van de aanslag onroerende zaakbelasting (OZB).

WOZ-beschikking

In de WOZ-beschikking wordt de waarde van uw woning vastgesteld door uw gemeente. In 2016 steeg de WOZ-waarde van onroerend goed in Nijmegen gemiddeld met 2,7%, hoeveel dit in 2017 zal zijn, is nog niet duidelijk.

Bij de waardevaststelling spelen verschillende factoren een rol. Dit kunnen gebreken aan het pand zelf zijn, zoals betonrot, asbest of bouwkundige gebreken. Ook is het mogelijk dat factoren van buitenaf de waarde beïnvloeden, zoals geluidsoverlast, uitzicht op windmolens en stank.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met de WOZ-beschikking dan kunt bezwaar maken. Dit moet binnen zes weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking. Indien u niet, of niet tijdig bezwaar maakt staat de WOZ-waarde vast. Beargumenteer duidelijk in het bezwaarschrift waarom u het niet eens bent met een beschikking. U kunt ook uw fiscalist inschakelen om bezwaar namens u te maken.

Taxatierapport

Bij het bezwaar enkel een taxatierapport opsturen zal geen nut hebben. Om de WOZ-waarde te bepalen gebruikt de overheid een eigen waarderingssystematiek. Vergelijkbare woningen hebben een vergelijkbare WOZ-waarde. Is de woning van uw buren identiek aan die van u? Maar uw WOZ-waarde is toch anders? Dan zal uw bezwaar kans van slagen hebben. Hebben uw buren geen dakkapel en u wel? Dan zal hier het verschil in waarde door komen.

Nieuwsgierig?

Bent u nieuwsgierig naar de WOZ-waarde van uw buren of uw baas? Kijk op wozwaardeloket.nl.
Nog niet alle gemeenten zijn hierbij aangesloten. Kijk voor alle aangesloten gemeenten op de website van de waarderingskamer.

Aangifte inkomstenbelasting

De WOZ-beschikking is niet alleen van belang voor de gemeentelijke belastingen (OZB) en de waterschapslasten. Voor uw aangifte inkomstenbelasting 2016 gebruikt u de WOZ-beschikking die u begin 2016 heeft ontvangen. De peildatum van deze beschikking is 1 januari 2015. De WOZ-beschikking die u binnenkort ontvangt, heeft u nodig voor uw aangifte inkomstenbelasting 2017.

De WOZ-beschikking geeft de waarde van uw eigen woning weer of van een onroerend goed dat u bezit in Box 3. Deze waarde dient u op te nemen in uw aangifte. Let wel op: indien u het onroerend goed verhuurt, kan mogelijk de leegwaarderatio als waardering gebruikt dienen te worden. Zie hiervoor onder andere ons artikel Lagere waarde verhuurde woning Box 3. Verder is de WOZ-waarde ook van belang voor erf- en schenkbelasting. Lees hier meer over in ons artikel WOZ geen buitensporige last.

Voor onroerend goed in een onderneming is de WOZ-waarde van belang om de bodemwaarde te bepalen. Afschrijvingen mogen ten laste van de winst worden gebracht zo lang de boekwaarde van het onroerend goed hoger is dan de bodemwaarde.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.