De KOR wordt gemoderniseerd

Gepubliceerd op: 5 april 2018

De Kleine OndernemersRegeling (KOR) in de BTW wordt gemoderniseerd. Het Kabinet heeft het conceptwetsvoorstel daartoe vrijgegeven voor internetconsultatie.

Waarom moderniseren?

Het conceptwetsvoorstel noemt drie redenen voor de modernisering. De huidige KOR is:

  1. administratief te bewerkelijk (zowel voor belastingplichtigen als voor de Belastingdienst);
  2. niet rechtsvorm neutraal (de KOR geldt onder andere niet voor BV’s, stichtingen en verenigingen);
  3. ook van toepassing op ondernemers buiten de doelgroep (ondernemers met een hoge omzet, maar een beperkt BTW-saldo, bijvoorbeeld doordat de omzet grotendeels wordt belast tegen het 0%-tarief).

Het belang van de KOR is fors toegenomen

In de Memorie van Toelichting schrijft het Kabinet dat er in de afgelopen 10 jaren ruim een half miljoen BTW-plichtige ondernemers bij zijn gekomen. Een flink deel daarvan betreft kleine ondernemers. De oorzaak daarvan laat zich niet moeilijk raden. Sinds een arrest van het Europese Hof van Justitie in 2013 worden particulieren, die de stroom uit de zonnepanelen op het dak van hun huis invoerden in het elektriciteitsnet, immers aangemerkt als BTW-ondernemer. Deze mensen laten zich het voordeel van de teruggaaf van de BTW op de aanschaf van de zonnepanelen niet ontgaan. In de jaren na de aanschaf zijn ze door de toepassing van de KOR vervolgens geen BTW verschuldigd. De meesten kiezen er dan voor om te worden ontheven van administratieve verplichtingen. De Belastingdienst heeft hier inmiddels zelfs een speciaal formulier voor.

Begin 2018 liep de uitgifte van BTW-nummers door de Belastingdienst nog een forse vertraging op. De reden was dat mensen die in 2012 zonnepanelen hadden aangeschaft zich alsnog massaal als BTW-ondernemer meldden. De Belastingdienst weigerde om aan deze mensen de BTW op de aanschaf van hun zonnepanelen terug te betalen. Ze zouden hun verzoek daartoe te laat hebben ingediend. Eind 2017 tikte de Hoge Raad de Belastingdienst daarvoor echter op de vingers. Onlangs heeft de Staatssecretaris van Financiën aangegeven zich aan deze beslissing te conformeren.

Heb je zonnepanelen aangeschaft, maar de BTW nog niet teruggevraagd, doe dat dan alsnog!

De nieuwe OVOB

De nieuwe regeling krijgt de naam Omzetgerelateerde Vrijstellingsregeling van Omzetbelasting (afgekort: OVOB). De regeling krijgt een omzetgrens (waarvan de hoogte nog niet bekend is gemaakt, maar het is in elk geval hoger dan € 5.000). Ondernemers van wie de omzet beneden deze grens blijft, kunnen er voor kiezen de OVOB toe te passen. Als de omzet in een jaar alsnog de grens overschrijdt, is BTW verschuldigd over de levering of dienst waarmee de grens wordt overschreden en over alle volgende prestaties.

De OVOB wordt ook van toepassing op rechtspersonen. Naast natuurlijke personen kunnen ook BV’s, stichtingen, verenigingen en dergelijke, mits gevestigd in Nederland, er gebruik van maken.

Ondernemers moeten kiezen voor de OVOB en zijn dan minstens 3 jaar aan die keuze gebonden. Dit wordt vastgelegd in een door de Belastingdienst af te geven beschikking. Gevolg is dat geen BTW hoeft te worden afgedragen, maar dat ook geen BTW kan worden teruggevraagd. Uiteraard hoeft een ondernemer die kiest voor de OVOB niet te voldoen aan de administratieve verplichtingen van de BTW.

Voor de omzetdrempel telt de omzet die wordt belast tegen het algemene tarief (21%), tegen het verlaagde tarief (6%) en tegen het 0%-tarief. Maar niet de van BTW vrijgestelde omzet, behalve:

  • vrijgestelde leveringen van goederen;
  • vrijgesteld verhuur van onroerend goed;
  • financiële diensten;
  • verzekerings- en herverzekeringsdiensten.

Ingang 1-1-2020

Het is de bedoeling om de OVOB met ingang van 1 januari 2020 van kracht te laten worden. De meeste ondernemers die nu zijn ontheven van administratieve verplichtingen zullen dat onder de OVOB kunnen blijven. Ondernemers van wie het BTW-saldo hoger is dan € 1.345, kunnen nu niet van administratieve verplichtingen worden onderheven, maar te zijner tijd wellicht wel voor de OVOB kiezen.

Ondernemers die nu de KOR niet kunnen toepassen, maar wier omzet wel onder de drempel blijft, kunnen via de OVOB hun administratieve lasten beperken. Dit betreft bijvoorbeeld BV’s, stichtingen en verenigingen met een beperkte omzet.

Er is wel een addertje onder het fiscale gras: de herzieningsregeling. Die kan er toe leiden dat bij de keuze voor de OVOB in het verleden afgetrokken BTW deels moet worden terugbetaald.

Eerst maar eens zien hoe de definitieve regeling er uit komt te zien.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.