Aangifte BTW of ontheffing administratieve verplichtingen

Gepubliceerd op: 23 december 2015

De Belastingdienst stuurt ondernemers die aangifte BTW moeten doen de aangiftebrief niet meer voorafgaand aan het aangiftejaar, maar kort voordat de aangifte BTW over het eerste aangiftetijdvak moet worden gedaan.

Aangifte BTW per tijdvak

Voor de aangifte BTW hanteert de Belastingdienst 3 aangiftetijdvakken:
– maandaangiften: u ontvangt de aangiftebrief in januari 2016;
– kwartaalaangiften: u ontvangt de aangiftebrief in maart 2016;
– jaaraangifte: u ontvangt de aangiftebrief in december 2016.

Hoofdregel is dat de aangifte BTW per kwartaal moet worden ingediend. Op verzoek, bijvoorbeeld wanneer u grotere teruggaven verwacht, reikt de Belastingdienst maandaangiften uit. Zonder verzoek doet de Belastingdienst dit wanneer u vaker niet of niet tijdig aan uw BTW-verplichtingen heeft voldaan. In dat geval zal een verzoek om weer voor kwartaalaangiften in aanmerking te komen, worden geweigerd, totdat is gebleken dat u weer keurig binnen alle wettelijke termijnen uw BTW-aangiften indient en verschuldigde BTW betaalt.

U hoeft overigens de aangiftebrief niet af te wachten om uw aangifte BTW in te dienen. Als u bij de Belastingdienst staat geregistreerd als BTW-plichtig ondernemer, staat de aangifte BTW elektronisch klaar in uw persoonlijke domein op de website van de Belastingdienst vanaf het einde van elk aangiftetijdvak. Uiteraard vindt u op de website van de Belastingdienst een lijstje met de uitsterste aangifte- en betaaldata.

Wilt u toch een herinnering ontvangen, dan kunt u de door de Belastingdienst beschikbaar gestelde app BTW-alert downloaden. Deze app vervangt de SMS-service.
Daarnaast kunt u in uw persoonlijke domein op de website van de Belastingdienst een e-mailadres opgeven, waarop de Belastingdienst u voorafgaand aan de aangiftemaand een herinnering stuurt.

Ontheffing van administratieve verplichtingen

Als het saldo van de door u over een kalenderjaar verschuldigde BTW minder bedraagt dan € 1.883 kunt u de Belastingdienst verzoeken om te worden ontheven van administratieve verplichtingen. Door de werking van de kleine ondernemersregeling (KOR) hoeft u de BTW dan immers niet af te dragen. Als u ontheffing van administratieve verplichtingen heeft verkregen, hoeft u geen aangiften BTW meer in te dienen. Daarnaast mag u uw afnemers dan geen BTW meer factureren en geen BTW meer aftrekken. De kleine ondernemersregeling geldt niet voor rechtspersonen.

Bijvoorbeeld (particuliere) exploitanten van zonnepanelen hebben in het jaar ná de aanschaf van de panelen meestal een BTW-saldo van minder dan € 1.883. Door ontheffing van administratieve verplichtingen hoeven zij er niet aan te denken dat ze op tijd de periodieke aangifte BTW indienen. De aanvraag voor ontheffing van administratieve verplichtingen gaat in bij het begin van het kalenderjaar. Wilt u in 2016 worden ontheven van administratieve verplichtingen, dan moet de Belastingdienst uw aanvraag vóór 1 januari 2016 hebben ontvangen.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.