De coronasteun stopt

Gepubliceerd op: 31 augustus 2021

Het Kabinet laat in een lange Kamerbrief weten dat per 1 oktober 2021 de coronasteun in het kader van NOW, TVL, Tozo en TONK, alsmede diverse fiscale maatregelen, wordt beëindigd.

Generieke maatregelen

De beëindiging betreft (nagenoeg) alle zogeheten generieke maatregelen. Diverse garantieregelingen blijven wel tot het eind van 2021 van kracht. Met die maatregelen wordt met name de kredietverlening aan het bedrijfsleven ondersteund.

Daarnaast komen er voor een aantal sectoren specifieke aanvullende maatregelen.

Belastingen weer betalen

Ook wordt de mogelijkheid van bijzonder uitstel te vragen voor de betaling van belastingen beëindigd. De na 30 september 2021 verschuldigde belastingen moeten weer binnen de reguliere termijn worden betaald.

Dat betreft bijvoorbeeld de BTW, die over het derde kwartaal van 2021 is verschuldigd. Dit belastingbedrag moet vóór 1 november 2021 zijn bijgeschreven op de bankrekening van de Belastingdienst.

Hoe de inning van tijdens de coronacrisis opgebouwde belastingschulden zal verlopen, lees je in onze factsheet Bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis. Van belang is dat een voorwaarde voor de betalingsregeling is dat alle nieuwe belastingschulden op tijd worden betaald.

In september wordt geleidelijk ook weer de invordering van belastingen opgestart voor alle particulieren en ondernemers zonder uitstel van betaling.

Afwikkeling diverse regelingen

De aangevraagde NOW en de TVL moet uiteraard nog wel voor alle aangevraagde perioden worden afgewikkeld. Op basis van de aanvraag van de subsidie zijn voorschotten uitbetaald. Deze voorschotten moeten worden afgerekend. Dat geschiedt op basis van een verzoek tot vaststelling van de subsidie. Wordt een dergelijk verzoek niet of te laat ingediend, dan wordt de subsidie op nihil vastgesteld (en moet het volledige voorschot worden terugbetaald).

Als de vaststelling van de subsidie leidt tot een te betalen bedrag, moet dit bedrag binnen 6 weken zijn voldaan. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan kunnen ondernemers met UWV en/of RVO afspraken maken over een terugbetalingsregeling. UWV en RVO leveren daarbij maatwerk en bieden termijnen aan tot en met 5 jaar, met een rente van 0%.

Fiscale maatregelen

Ook de fiscale coronamaatregelen eindigen per 1 oktober 2021, behalve de volgende maatregelen, die tot en met het vierde kwartaal worden voortgezet:

  • de verlenging van de overeenkomsten met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers;
  • de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen;
  • de goedkeuring inzake onbelaste reiskostenvergoedingen;
  • de maatregel aangaande behoud van hypotheekrente-aftrek bij een betaalpauze.

Werktijkverkorting

Bij het begin van de coronacrisis is de regeling voor werktijdverkorting (WTV) allerijl stopgezet. Deze regeling wordt vanaf 1 oktober 2021 weer opengesteld. Maar uitdrukkelijk niet voor corona-gerelateerde omstandigheden. De WTV heeft vanaf 1 oktober 2021 enkel betrekking op kortdurende, buitengewone omstandigheden.

Andere artikelen