De belastingplannen voor 2022

Gepubliceerd op: 21 september 2021

Vandaag is het Prinsjesdag en zijn de belastingplannen voor 2022 door het demissionaire kabinet bekendgemaakt. Het pakket Belastingplan 2022 is een stuk minder omvangrijk dan die van vorige jaren. Dit hangt samen met de demissionaire status van het huidige kabinet. In dit artikel beschrijven wij kort de op het eerste gezicht meest interessante onderdelen.

Onbelaste thuiswerkvergoeding

Door de coronapandemie werd het afgelopen jaar door veel werknemers vanuit huis gewerkt. Veel werknemers en werkgevers willen afspraken maken om ook na de coronapandemie deels vanuit huis te blijven werken. Per 1 januari 2022 komt er de mogelijkheid om een onbelaste thuiswerkvergoeding te verstrekken aan thuiswerkende werknemers van maximaal € 2 per dag. De onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer voor woon-werkverkeer blijft bestaan voor de dagen dat de werknemer niet vanuit huis werkt. Werkgever en werknemer kunnen afspraken maken over het aantal thuiswerkdagen. De reiskostenvergoeding hoeft dan niet te worden aangepast als incidenteel op een kantoordag toch thuis wordt gewerkt en andersom.

Eigenwoningregeling

Per 1 januari 2022 wordt de eigenwoningregeling op enkele punten aangepast. Doel van de wijzigingen is vooral het wegnemen van onbedoelde beperkingen op de hypotheekrenteaftrek.

Overdrachtsbelasting

Begin 2021 zijn de tarieven voor de overdrachtsbelasting aangepast. Voor de aankoop van een eigen woning is een tarief van 2% van toepassing, tenzij een beroep kan worden gedaan op de startersvrijstelling (0%). Voor kopers die niet zelf in de woning gaan wonen geldt een tarief van 8%. Dit jaar betalen ook woningcorporaties en projectontwikkelaars 8% overdrachtsbelasting over zogenaamde VoV-woningen (verkoop onder voorwaarden) die worden teruggekocht van particulieren. Vanaf 1 januari 2022 is hierover geen overdrachtsbelasting meer verschuldigd. Hierdoor blijven deze woningen ook betaalbaar voor de volgende particuliere koper.

Bijtelling emissievrije auto’s

De verkoop van emissievrije auto’s, zoals elektrische auto’s en waterstofauto’s, wordt ook in 2022 gestimuleerd. De korting op de bijtelling blijft tot en met 2025 behouden. De maximumwaarde van de auto waarvoor de bijtellingskorting geldt, de zogenaamde ‘cap’, wordt verlaagd. Vanaf 1 januari 2022 wordt de korting van 6% op de bijtelling toegepast op een cap van €35.000 en vanaf 2023 op een cap van €30.000. Goedkopere emissievrije auto’s worden zo aantrekkelijk voor zowel de zakelijke markt als particulieren.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Daarnaast worden bedrijven gestimuleerd te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Bedrijven kunnen door een verhoging van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) meer kosten ten laste van de fiscale winst brengen. De aftrekpercentages worden per 1 januari 2022 verhoogd van 13,5%, 27% en 36% naar 27%, 36% en 45%.

Start-ups

Bij start-ups worden regelmatig aandelenopties aan werknemers geboden in plaats van een regulier salaris. Er wordt nu belasting geheven op het moment dat de werknemer de verkregen aandelenopties omzet in aandelen. Vanaf 1 januari 2022 wordt de belasting op verzoek pas geheven wanneer de aandelen verhandelbaar zijn en er wel liquiditeiten beschikbaar zijn.

Verrekening vennootschapsbelasting

Vanaf 1 januari 2022 is het niet zonder meer mogelijk om betaalde voorheffingen (dividend- en kansspelbelasting) terug te vragen. Voor bedrijven is enkel nog verrekening mogelijk met de te betalen vennootschapsbelasting (vpb). Dit betekent dat indien er in een jaar geen vpb is verschuldigd, er geen teruggaaf meer plaatsvindt. De niet-verrekende voorheffingen kunnen onbeperkt worden doorgeschoven naar latere jaren.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.