Compensatie transitievergoeding

Gepubliceerd op: 7 juni 2018

Wanneer een dienstbetrekking wordt beëindigd op initiatief van de werkgever, moet de werkgever de ontslagen werknemer de transitievergoeding betalen. De regels die daarvoor sinds 1 januari 2018 gelden, beschrijven we in ons artikel Verhoging en wijziging transitievergoeding 2018.

Compensatie

In dit artikel melden we ook dat het Kabinet voornemens is om een compensatieregeling in te voeren. Dit betreft transitievergoedingen die worden betaald bij ontslag omdat de werknemer door ziekte of gebreken de arbeid niet meer kan verrichten. Dergelijke werknemers worden op dit moment in dienst gehouden, alleen om betaling van de transitievergoeding te ontgaan. Deze slapende dienstverbanden vindt het Kabinet ongewenst.

Het Ministerie van Sociale zaken heeft het concept van de compensatieregeling gepubliceerd. De regeling wordt echter pas met ingang van 1 april 2020 (!) van kracht.

Oude gevallen

Ook transitievergoedingen die zijn betaald tussen 1 april 2015 en 1 april 2020 kunnen in aanmerking komen voor de compensatie. In die gevallen zal het UWV meestal een beschikking voor een WIA-uitkering hebben afgegeven of een uitkering ingevolge de Ziektewet hebben toegekend.

Aanvraag

De werkgever betaalt bij het ontslag “gewoon” de transitievergoeding aan de werknemer. Vervolgens moet de werkgever de compensatie aanvragen bij het UWV. Die aanvraag kan worden gedaan binnen 6 maanden nadat de transitievergoeding aan de werknemer is betaald. Als de transitievergoeding in termijnen is betaald, kan de aanvraag direct na de betaling van de laatste termijn worden gedaan.

Het verzoek om compensatie van de oude gevallen moet uiterlijk 30 september 2020 door het UWV zijn ontvangen.

 

Andere artikelen