Cash is king

Gepubliceerd op: 8 april 2020

In tijden van crisis is geld schaars en gewild. Mensen gaan ‘op geld zitten’ en de uitspraak ‘geld moet rollen’ is een taboe voor de doorsnee MKB’er. De angst voor het tekort aan geld is terecht, want dit leidt namelijk tot faillissement. In zekere zin geeft de cashpositie de mate van bewegingsvrijheid van de onderneming aan.

Cashflow planning
Vorige week hintten wij al op het kennen van het rendementsmodel van uw onderneming ten tijde van crisissituaties als COVID-19. Om goed zicht te houden op de bewegingsvrijheid van uw onderneming is ook een cashflow planning van groot belang. Het inzichtelijk hebben van de cashflow zorgt er namelijk voor dat men kan identificeren wanneer er een tekort aan middelen ontstaat en waardoor dit komt. Als gevolg hiervan ontstaat er de tijd om actie te ondernemen en maatregelen in te stellen. Anderzijds is het mogelijk dat er een geldoverschot ontstaat binnen uw onderneming. In de huidige tijd waar rente ‘niks’ meer opbrengt kan men dan bijvoorbeeld wel die lang uitgestelde investering doen, die ene overname doen of dat extra dividend uitkeren.

Diepgaander inzicht in de cashflow ontstaat door te werken met scenario-analyses, waarbij als variabelen bijvoorbeeld winstgevendheid en debiteuren-/crediteurenbeleid worden genomen. Bij VWG hebben wij de analysemodellen om voor u een cashflow planning te maken en te ontdekken hoe uw bewegingsvrijheid er de komende tijd uit zal zien.

Maatregelen ten behoeve van de cashflow
In tijden dat er een geldtekort wordt voorzien zijn er verschillende gebieden waarop u maatregelen kunt en moet nemen. Belangrijke knoppen waar u zelf aan kunt draaien zijn: debiteurenbeleid, crediteurenbeleid, voorraadbeheer, verkoop van onnodige vaste activa, (tijdelijke) financiering, uitstel van betalingen (denk hierbij aan: aflossingen, belastingen, huisvesting etc.) evenals het gebruik maken van eventuele subsidies en/of steunmaatregelen.

In iedere situatie zijn er andere maatregelen van toepassing. Bij VWG kunnen we u helpen om de juiste verantwoorde maatregelen te identificeren en door te rekenen wat het effect hiervan zal zijn op uw cashflow planning. Neem hiervoor contact op met Michiel Segers of Sjoerd Verheijen.

Cash is immers king.

Andere artikelen