COVID-19 tijd voor een nulmeting?

Gepubliceerd op: 31 maart 2020

Ons land is in de greep van COVID-19. Het virus heeft op de ene Nederlander meer invloed dan op de andere, zowel fysiek als mentaal. Een ding is echter zeker: ondernemend Nederland vormt een grote risicogroep.

Flexibiliteit

Er verschijnen berichten van bedrijven die tijdelijk hun business model weten aan te passen op COVID-19 en hun onderneming staande weten te houden door zich te focussen op overbelaste gebieden in de supply chain of productvoorraden (desinfectiemiddel, beademingsapparatuur etc.). Deze flexibiliteit is voor een groot deel van de ondernemingen niet mogelijk. Er zijn tal van bedrijven die zich op moeten maken voor financieel loodzware maanden. Een deel hiervan zal het niet redden, ondanks de steunmaatregelen die onze overheid beschikbaar stelt.

Het is daarom van cruciaal belang dat iedere MKB’er zijn financiële uitgangspunt kent. Wat is immers het effect van een lagere productiviteit van je werknemers? Wat is je vaste kostenstructuur die je de komende maanden moet dragen? Waar ligt het break-even punt en is dit nog haalbaar?

De komende maanden

Wij hebben ruime ervaring op het gebied van rendementstrajecten. Tijdens een rendementstraject beginnen we met een nulmeting waarbij we het verdienmodel, de capaciteit en de kostenstructuur van de onderneming duidelijk in beeld brengen. Hierdoor wordt het mogelijk om in deze tijden snel en betrouwbaar de impact van maatregelen op het resultaat te kunnen doorrekenen.

In de huidige situatie is het voor de MKB’er op de korte termijn extra van belang dat hij weet wat het effect van te nemen coronagerelateerde maatregelen zal zijn op de liquiditeit. Mogelijk moet er bijvoorbeeld aanspraak gemaakt worden op een ruimere rekening-courant faciliteit bij de bank, een verruiming of aanvraag van het BMKB(-C) maakt dit mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Cruciaal om inzicht in te krijgen in de liquiditeit is om te beginnen: een up-to-date administratie, een duidelijk afgebakend debiteuren-/crediteurenbeleid en het in kaart brengen van haalbare maatregelen.

De financieel specialisten van VWG kunnen je ondersteunen bij het bepalen van je financiële startpositie op basis van diverse scenario’s. Hierbij combineren wij principes uit onze rendementstrajecten met een nauwkeurige berekening van de liquiditeitsbehoefte.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.