Betalingskorting en BTW

Gepubliceerd op: 10 augustus 2015

20151126_betalingskorting

Om te stimuleren dat facturen vlot worden betaald, verlenen ondernemers betalingskortingen (in BTW-termen: korting voor contante betaling).

Betalingskorting

De afnemer die de factuur binnen 14 dagen betaalt, mag dan bijvoorbeeld 3% aftrekken van het factuurbedrag. Als de betalingskorting wordt toegepast (de afnemer betaalt dan het factuurbedrag na aftrek van de betalingskorting) is over de korting geen BTW over verschuldigd. Betaalt de afnemer daarentegen het volledige factuurbedrag, dan is ook over de betalingskorting BTW verschuldigd.

Verwerking betalingskorting

De betalingskorting kan op twee manieren op de BTW-factuur worden verwerkt: de betalingskorting kan wel of niet tot de vergoeding worden gerekend.

Als de betalingskorting wel tot de vergoeding wordt gerekend, ziet de BTW-factuur er als volgt uit:

Geleverde prestatie € 102,00
BTW (21%) € 21,42
Factuurbedrag € 123,42

De tijdig betalende afnemer brengt op het factuurbedrag exclusief BTW de betalingskorting van 3% (€ 3,06) in mindering en betaalt € 120,36. De presterende ondernemer moet nu formeel een creditfactuur uitreiken voor het niet ontvangen deel van de vergoeding. Alleen dan hoeft de presterende ondernemer de BTW over de betalingskorting niet af te dragen aan de Belastingdienst.
Goedgekeurd is echter dat de creditfactuur achterwege mag blijven, dat de presterende ondernemer de volledige op de factuur vermelde BTW (€ 21,42) afdraagt en dat de afnemende ondernemer ditzelfde bedrag aan BTW aftrekt (mits uiteraard aan de aan deze aftrek verbonden voorwaarden wordt voldaan).

Als de betalingskorting niet tot de vergoeding wordt gerekend, ziet de BTW-factuur er als volgt uit:

Geleverde prestatie € 102,00
Af: korting (3%) € 3,06
€ 98,94
BTW (21%) € 20,78
Factuurbedrag € 119,72

Als de afnemer tijdig betaalt, voldoet hij € 119,72 en trekt € 20,78 aan BTW af (mits aan de aan de ze aftrek verbonden voorwaarden wordt voldaan). De presterende ondernemer draagt € 20,78 aan BTW af.
Betaalt de afnemer niet tijdig, dan moet hij het factuurbedrag vermeerderd met de korting voldoen (€ 122,78). De presterende ondernemer moet dan een aanvullende factuur uitreiken voor de over de betalingskorting verschuldigde BTW: 21% * € 3,06 = € 0,64.

Stilzwijgende betalingskorting

Rechtbank Gelderland besliste onlangs dat deze wijzen van verwerken ook zijn toegestaan wanneer de betalingskorting niet op de factuur is vermeld, maar partijen wel (stilzwijgend) een betalingskorting zijn overeengekomen (hetgeen bleek uit de omstandigheid dat partijen al geruime tijd een betalingskorting hanteerden).

Andere artikelen