Ben jij al begonnen met de duurzaamheidsrapportage?

Gepubliceerd op: 25 maart 2023

Onlangs heeft de Europese Commissie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen en zijn de definitieve richtlijnen voor verplichte duurzaamheidsrapportage vastgesteld.

Deze nieuwe richtlijnen streven ernaar onder andere investeerders in de richting van duurzame investeringen te krijgen, om een duurzame en inclusieve groei te bevorderen. Vanaf boekjaar 2025 moeten grote ondernemingen, volgens de CSRD, verplicht over duurzaamheid gaan rapporteren.

Bron: https://www.nba.nl/themas/duurzaamheid/subthemas/csrd-rapporteren-over-duurzaamheid/#:~:text=De%20Corporate%20Sustainability%20Reporting%20Directive,kwaliteit%20van%20duurzaamheidsinformatie%20te%20zorgen.

Er kan ook aan MKB ondernemingen worden gevraagd om niet-financiële informatie aan te leveren aan stakeholders die aan de CSRD moeten voldoen, zelfs als ze zelfstandig niet hoeven te voldoen aan de CSRD. Bij de rapportage over duurzaamheid vereist de CSRD het gebruik van de European Sustainability Reporting Standards als het verslaggevingsstelsel.

De volgende duurzaamheidsonderwerpen worden genoemd in het concept van de ESRS als onderwerpen waarover gerapporteerd moet worden:

Bron: https://www.nba.nl/themas/duurzaamheid/subthemas/csrd-rapporteren-over-duurzaamheid/#:~:text=De%20Corporate%20Sustainability%20Reporting%20Directive,kwaliteit%20van%20duurzaamheidsinformatie%20te%20zorgen.

Verplichte assurance bij duurzaamheidsverslaggeving

De CSRD vereist dat duurzaamheidsinformatie wordt gecontroleerd om de betrouwbaarheid van de verslaggeving te waarborgen. Om dit te bereiken, zal er beperkte zekerheid (‘limited assurance’) moeten worden verkregen voor de duurzaamheidsinformatie die in het jaarverslag wordt vermeld. Dit kan later veranderen in een verplichting om een redelijke mate van zekerheid (‘reasonable assurance’) te verkrijgen bij duurzaamheidsverslaggeving.

Duurzaamheidsinformatie is onderdeel van het bestuursverslag en onderworpen aan “digitale tagging” (XBRL)

Het doel is om duurzaamheidsinformatie als een duidelijk herkenbaar onderdeel van het bestuursverslag te publiceren om de leesbaarheid en identificatie van duurzaamheidsverslaggeving te verbeteren. Bedrijven die moeten voldoen aan de CSRD moeten hun jaarrekening en jaarverslag deponeren in Standard Business Reporting (SBR), wat de nationale standaard is voor het uitwisselen van alle bedrijfsrapportages, zoals jaarrekeningen. De CSRD voegt aan SBR een digitale taxonomie toe voor duurzaamheidsinformatie en bedrijven moeten vervolgens de informatie ‘digital taggen’.

Zo rapporteert u conform de CSRD-richtlijnen

Veel bedrijven hebben nog geen ervaring met het rapporteren over duurzaamheidsinformatie en hebben hun informatiesystemen daar nog niet op aangepast. Bovendien wordt er meer informatie verwacht over de duurzaamheid van bedrijfsmodellen, ethisch gedrag en interne beheersing. Een goede en tijdige voorbereiding is daarom essentieel om vanaf boekjaar 2025 te kunnen rapporteren volgens de CSRD-standaarden.

Hieronder vindt u een overzicht van stappen en belangrijke vragen die nodig zijn om tot betrouwbare en relevante rapportage te komen.

Stappen van duurzaamheidsverslaglegging & leidende vragen

Stap 1: Aanwijzen van een verantwoordelijke functionaris

Stap 2: Duurzaamheidscriteria waaraan moet worden voldaan

Stap 3: Datakwaliteit en interne rapportage

Stap 4: Opstellen en publiceren rapportage van duurzaamheidscriteria

Meer informatie

De CSRD heeft verstrekkende gevolgen voor voornamelijk grote ondernemingen die nog niet verplicht zijn geweest om over niet-financiële informatie te rapporteren, maar ook kleinere organisaties die onderdeel zijn van de waardeketen van deze grote ondernemingen. Wilt u meer weten over de richtlijn, het rapporteren of heeft u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Michael Driessen MSc RA.

Andere artikelen