Belastingrente: liever voorkomen

Gepubliceerd op: 19 april 2021

De Belastingdienst gaat vanaf 1 juli 2021 weer belastingrente rekenen over de nog te betalen inkomsten- en vennootschapsbelasting 2020. Wanneer je aanslagen niet reeds zijn vastgesteld of niet hoog genoeg zijn vastgesteld, onderneem dan op tijd actie.

Terug naar ‘normaal’

Waar er vorig jaar een tijdelijke verlaging van het tarief voor de belastingrente naar 0,01% gold (zie ons artikel), staat deze dit jaar op 4% voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Wanneer de (voorlopige) aanslag te lang op zich heeft laten wachten, kan dit leiden tot een forse bijbetaling van belastingrente.

Belastingrente

De Belastingdienst berekent belastingrente over de periode vanaf 6 maanden na het eindigen van het (boek)jaar van de aanslag. De rente blijft oplopen tot de dag waarop de aanslag uiterlijk betaald moet worden, doorgaans 6 weken na de dagtekening van de aanslag Wordt de aanslag binnen 6 maanden opgelegd (dus vóór 1 juli), dan is er geen belastingrente verschuldigd.

Deze belastingrente is alleen van belang als er daadwerkelijk belasting moet worden betaald. Wanneer je belasting terug krijgt, wordt hier geen rente over berekend.

Doe tijdig aangifte

Rond de aangifte voor het jaar 2020 tijdig af. Wanneer de aangifte vóór 8 april 2021 is ingediend, garandeert de Belastingdienst dat de aanslag voor 1 juli 2021 wordt opgelegd. Dit zorgt ervoor dat je geen belastingrente hoeft te betalen.

Is dit niet gelukt? Doe dan aangifte vóór 8 mei 2021 of vraag uitstel aan.

Vraag op tijd een voorlopige aanslag aan

Ben jij over 2020 inkomstenbelasting verschuldigd maar lukt het je niet om voor 8 mei 2021 de aangifte in te dienen? Vraag dan tijdig een voorlopige aanslag aan bij de Belastingdienst. Wanneer vóór 8 mei 2021 een verzoek wordt ingediend bij de Belastingdienst om een voorlopige aanslag op te leggen, zal de voorlopige aanslag voor 1 juli 2021 worden opgelegd. De belastingrente wordt dan ontlopen, voor het bedrag van de voorlopige aanslag. Als later blijkt dat je meer belasting verschuldigd bent, betaal je over het meerdere uiteraard wel belastingrente.

Voorbeeld

Wanneer de aanslag inkomstenbelasting 2020 wordt opgelegd met dagtekening 1 oktober 2021, eindigt de betalingstermijn van 6 weken op 12 november 2021. Stel het te betalen bedrag aan inkomstenbelasting bedraagt € 4.500.

De belastingrente wordt dan berekend over de periode van 1 juli 2021 tot en met 12 november 2021. Over deze periode is een belastingrente van 4% verschuldigd. Concreet komt dit uit op een te betalen belastingrente van € 66. De totale aanslag komt dan op € 4.566.

Indien de aanslag niet op uiterlijk 12 november 2021 is betaald, begint vanaf 13 november 2021 de invorderingsrente van 0,01% te lopen. Deze loopt door tot de dag van betaling.

Andere artikelen