Behoefte aan schaalvergroting komt ten goede aan overnamemarkt in transportsector

Gepubliceerd op: 30 januari 2020

De transportsector is van groot belang voor de Nederlandse economie en wordt weleens gezien als de backbone van de alsmaar groeiende behoefte van de consument. Dit brengt meerdere uitdagingen op het gebied van internationale relaties, milieu, duurzaamheid en digitalisering met zich mee. Tevens is de sector sterk verweven met andere sectoren waarbij een (logistiek) proces nodig is ten behoeve van de fysieke verplaatsing van goederen. Ondanks dat bijvoorbeeld de bouwsector, met haar uitdagingen en kansen op het gebied van stikstof en PFAS (lees meer hierover in ons vorige artikel), goed is voor ongeveer 20% van de goederen die over de weg worden vervoerd, verwachten zowel de ABN AMRO als de ING licht positieve groei in de sector de komende jaren.

Schaalvergroting

Afgelopen vrijdag 24 januari heeft Nieuwsblad Transport een Webinar georganiseerd met betrekking tot het onderwerp “Schaalvergroting in het wegvervoer”. In deze discussie met onder andere Mark van der Drift (CEO Cornelissen Groep) en Marten van den Bossche (specialist transport en mobiliteit Ecorys), is verduurzaming aan bod gekomen. In de transportmarkt is een trend van schaalvergroting zichtbaar, veel MKB bedrijven (vanaf 50-100) eenheden zijn op zoek naar schaalvergroting: uitbreiding van de vervoerscapaciteit. Dit gebeurt in toenemende mate door overname van het wagenpark van een andere vervoerder. Gezien de dunne marges in de sector en de relatief lage complexiteit van transportbedrijven komt schaalvergroting voornamelijk voor middels activa-passiva transacties.

Synergie

Op deze manier proberen vervoerders synergie te creëren. Met uitbreiding van het wagenpark kan namelijk, mits een geschikte klantenportefeuille, voldoende marge ontstaan om een overhead te dekken die is ingericht op digitalisering en verduurzaming: ‘de overhead van de toekomst’. Kleinere bedrijven worden momenteel gedwongen om te werken volgens het ‘lean-prinicipe’, zij kunnen namelijk de overhead van de toekomst niet dragen, de financieringsbehoefte is dan te groot.

De komende jaren zal er voor de middenbedrijven in het MKB een toenemende behoefte zijn aan schaalvergroting, VWG corporate finance kan ondersteunen in deze trajecten van begin tot eind. Voor de kleinschalige transporteurs zal het de komende jaren voornamelijk gaan om ‘lean’ te blijven opereren, een sterke klantenportefeuille op te bouwen en in (kleine) stapjes het wagenpark te moderniseren en processen te digitaliseren. Ons rendementsadvies kan hierbij uitkomst bieden, neem hiervoor contact op met Coen Peeters

Andere artikelen