Aftrek van BTW op huisvestingskosten

Gepubliceerd op: 28 juli 2021

Mag een ondernemer de BTW aftrekken, die drukt op de kosten voor huisvesting van buitenlandse werknemers?

BUA

Het BUA (Besluit Uitsluiting Aftrek omzetbelasting) bepaalt dat niet aftrekbaar is: de BTW die drukt op de huisvesting van personeel. Dus het antwoord luidt: nee.

Maar ….

Hoge Raad

De Hoge Raad besliste in november 2020, onder verwijzing naar het Fillibeck-arrest van het Hof van Justitie, dat deze aftrek is toch toegestaan als wordt voldaan aan twee voorwaarden:

  1. het zorgen voor de huisvesting van de werknemers wordt opgeroepen door de bijzondere behoeften van de onderneming, en;
  2. de werknemers wordt geen ruimte gelaten voor een eigen keuze voor bepaalde huisvesting en het medegebruik van de huisvesting door één of meer anderen.

In het kader van de bijzondere behoeften van de onderneming van de werkgever is van belang of er omstandigheden zijn die er toe dwingen om de arbeidskrachten in het buitenland te werven.

Rechtbank

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de criteria van de Hoge Raad ingevuld in een zaak van een uitzendbureau dat buitenlandse uitzendkrachten uitleende aan haar opdrachtgevers. Het uitzendbureau zorgde voor onderkomens voor deze werknemers in de vorm van woningen op bungalowparken en B&B’s. De uitzendkrachten betaalden geen bijdrage in de kosten voor deze huisvesting.

De Rechtbank staat de aftrek van BTW toe en lijkt daarbij belangrijk te vinden dat de werkgever niet verplicht is om de huisvesting te regelen, alsmede dat de werknemers geen bijdragen doen in de kosten van de huisvesting. De werknemers hebben wel de vrijheid om de aangeboden huisvesting niet te accepteren, maar hebben er geen invloed op met wie ze de huisvesting moeten delen.

De Rechtbank acht aannemelijk dat de situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt zodanig is dat de ondernemer op zoek moet naar buitenlandse arbeidskrachten. Dat leidt de Rechtbank af uit de omstandigheid dat de buitenlandse werknemers hetzelfde loon ontvangen als Nederlandse werknemers zouden ontvangen en dat de kosten van de buitenlandse werknemers hoger zijn als gevolg van de huisvestingskosten.

Duidelijkheid?

Is er met deze uitspraak volledige duidelijkheid over dit leerstuk? Helaas nog niet. Het ligt voor de hand dat de Belastingdienst hoger beroep instelt tegen de uitspraak van de rechtbank. Al is het maar in afwachting van de uitspraak in de verwijzingszaak naar aanleiding van het hiervoor genoemde arrest van de Hoge Raad.

Daarnaast roep de uitspraak de vraag op of die anders zou hebben geluid, indien de buitenlandse werknemers voor de huisvesting een eigen bijdrage hadden betaald.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.