Aflossen coronaschulden in 7 jaar

Gepubliceerd op: 7 juli 2022

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om het mogelijk te maken dat ondernemers hun coronaschulden niet in 5, maar in 7 jaar kunnen aflossen.

Versoepeling

Eerder deze week beschreven we in ons artikel Afbetalingsregeling coronaschulden versoepeld al het voorstel van het Kabinet om de afbetaling van belastingschulden waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend (“coronaschulden”) te versoepelen. Deze versoepelingen zijn gebaseerd op scenario 2 van een Kamerbrief.

Motie

De in de Kamer aangenomen motie houdt in dat niet scenario 2, maar scenario 3 wordt toegepast. Scenario 3 houdt in dat de aflossingstermijn wordt verlengd van 5 naar 7 jaar, maar niet zonder voorwaarden. Deze verlenging moet namelijk alleen gelden voor levensvatbare ondernemingen. Om oneigenlijk gebruik te voorkomen, moeten ondernemingen aantonen dat ze voldoende levensvatbaar zijn. Maar daarvoor mag slechts een lichte toets worden aangelegd. Daarbij kan worden gedacht aan een liquiditeitsprognose, waaruit de noodzaak en haalbaarheid van een verlengde aflossingstermijn blijkt. Bij hogere financiële belangen kan dit worden aangevuld met de verplichte tussenkomst van een deskundige derde.

Zoals steeds geldt dat ondernemingen alle nieuw opkomende betalingsverplichtingen stipt moeten nakomen.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.