Afbetalingsregeling coronaschulden versoepeld

Gepubliceerd op: 5 juli 2022

In oktober 2022 moeten ondernemers de eerste aflossingstermijn van de door hen opgebouwde coronaschuld betalen aan de Belastingdienst.

Zie ook ons artikel Aflossen coronaschulden in 7 jaar.

Coronaschulden

Met coronaschulden wordt gedoeld op de belastingschulden die zijn opgebouwd onder de van 23 maart 2020 tot en met 1 april 2022 geldende regeling van buitengewoon uitstel van betaling, alsmede voor eventuele pre-coronaschulden die eveneens onder deze regeling vallen. Ondernemers ontvangen van de Belastingdienst een opgaaf van de stand van deze coronaschulden.

In totaal hebben iets meer dan 279.000 ondernemers dergelijke coronaschulden. Het totale bedrag aan openstaande coronaschulden bedraagt bijna € 21 miljard.

Versoepeling

De opgebouwde coronaschuld moet met ingang van oktober 2022 in 60 maandelijks gelijke termijnen worden afgelost (sneller aflossen is uiteraard toegestaan). De eerste maandtermijn moet uiterlijk op 31 oktober 2022 zijn betaald. Deze betalingsregeling wordt op de volgende twee punten geflexibiliseerd, zo blijkt uit een Kamerbrief van Staatssecretaris van Financiën van Rij:

  • op verzoek mag het af te lossen bedrag in plaats van per maand per kwartaal worden voldaan;
  • op verzoek wordt één keer een betaalpauze verleend van maximaal 3 maanden (dan wordt het niet betaalde bedrag uiteraard bij de latere aflossingstermijnen opgeteld).

In het schriftelijke verzoek moet worden gemotiveerd dat sprake is van aflossingsproblemen. En de algemene voorwaarde, dat gedurende de looptijd van de betalingsregeling alle nieuw opkomende belastingschulden tijdig moeten worden betaald, blijft onverkort gelden.

Andere artikelen