Belastingaangiften

Belastingaangiften VWG

Met belastingaangiften hebben we bijna allemaal te maken. Te denken valt aan de inkomsten- en vennootschapsbelasting, maar ook de aangiften schenkbelasting en erfbelasting. Binnen VWG werken veel collega’s dagelijks aan deze aangiften en zijn daarom ook op de hoogte van de steeds veranderende regelgeving, het is specialistisch werk.

De aangiften lijken vaak een sluitstuk van een administratief proces, maar binnen VWG worden de aangiften gezien als een basis voor vele adviesmogelijkheden.

Wordt er wel optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden om kosten af te trekken, of zijn er vrijstellingen van toepassing. Moeten bepaalde vermogensbestanddelen wellicht in een BV dan wel juist in privé opgenomen worden en hoe kan er optimaal geschonken worden aan de volgende generatie.

Aan de hand van de aangiften worden er altijd vermogensopstellingen gemaakt aan de hand waarvan financiële dan wel estate planningen gemaakt kunnen worden.

Een juiste en correcte indiening van aangifte is van groot belang om te zorgen voor een zo beperkt mogelijke betaling van belastingen, maar is tevens een goede basis voor nadere advisering.

Een kop koffie komen drinken?

Indien u meer wilt weten over onze diverse administratieve diensten, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen.