Zakelijke bestelauto

Gepubliceerd op: 18 mei 2017

bestelauto VWGNijhof

Als een auto (mede) voor privégebruik ter beschikking van een ondernemer of werknemer staat, moet een bijtelling worden gedaan bij de winst of het loon. De enkele mogelijkheid van privégebruik is daarvoor al voldoende.

Bijtelling

Deze bijtelling bedraagt in 2017: 22% van de cataloguswaarde van de auto (voor een volledig elektrisch aangedreven auto: 4% over de cataloguswaarde tot € 50.000). Voor auto’s die vóór 2017 op kenteken zijn gezet, gelden op grond van een overgangsregeling andere bijtellingspercentages (hieronder ziet u de verwijzing naar ons artikel over deze overgangsregeling).

Van de bijtelling mag worden afgetrokken de eigen bijdrage die de werknemer betaalt voor het privégebruik van de auto.

De bijtelling hoeft niet te worden gedaan wanneer in een kalenderjaar met auto’s van de zaak minder dan 501 privékilometers zijn gereden. Dat moet worden aangetoond door middel van een sluitende kilometeradministratie.

Soepelere regelingen

De bijtelling voor het privégebruik van een bestelauto is gelijk aan die voor een personenauto. Wel geldt voor bestelauto’s een aantal soepelere regelingen. Zo hoeft niet te worden bijgeteld:

  • voor de bestelauto die naar aard of inrichting (nagenoeg) uitsluitend geschikt voor vervoer van goederen;
  • bij doorlopend afwisselend gebruikte bestelauto’s (wel een eindheffing van € 300 per jaar);
  • als de werkgever een verbod op privégebruik oplegt (met controle en handhaving door de werkgever);
  • wanneer een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto wordt ingediend (alleen bij 0 privékilometers en met onderbouwing in de administratie van de werkgever).

Een vereenvoudigde rittenregistratie mag worden gebruikt indien:

  • privégebruik tijdens werk- en lunchtijd niet is toegestaan en;
  • in de administratie van de werkgever de informatie omtrent de zakelijke bestemmingen beschikbaar is.

Bestelauto

Wat is dan een bestelauto? Een auto die niet is ingericht voor het vervoer van personen en die is voorzien van een laadvloer. De auto moet uiteraard wel met een rijbewijs B bestuurd mogen worden. Als dat niet het geval is, hebben we immers te maken met een vrachtauto.

(Nagenoeg) uitsluitend geschikt voor vervoer goederen

Het Ministerie van Financiën heeft onlangs de interne richtlijnen hiervoor gepubliceerd. De volgende typen bestelauto’s (zonder dubbele cabine) worden geacht (nagenoeg) uitsluitend geschikt te zijn voor het vervoeren van goederen:

  1. de bijrijderstoel is verwijderd en de bevestigingspunten zijn weg geslepen of dichtgelast;
  2. het vloeroppervlak van de laadruimte bedraagt 90% of meer van het totale vloeroppervlak;
  3. de bestelauto is zo groot dat hij niet in een parkeergarage past, is voorzien van stellingen en de bijrijderstoel is functioneel ten aanzien van het laden en lossen van de bestelauto.

Daarnaast is er de categorie van bestelauto’s die zo vies en stoffig zijn dat, ondanks de aanwezigheid van een stoel voor een bijrijder, privégebruik niet voor de hand ligt. Ook dan mag de bijtelling achterwege blijven. Het moet dan, aldus de Belastingdienst, gaan om ernstige vervuiling of stank, die niet eenvoudig met wassen en stofzuigen te verwijderen is. Bij twijfel moet het gebruik van de bijrijderstoel worden getoetst.

Andere artikelen