WOZ-waarde nieuwbouw

Gepubliceerd op: 6 april 2023

Hof Den Haag heeft beslist dat de WOZ-waarde van een nieuw gebouwde woning moet worden vastgesteld op de aankoopprijs zonder indexering.

De zaak gaat over de vaststelling van de WOZ-waarde voor 2022. Daarvoor is beslissend de situatie ten aanzien van de woning op de peildatum. Voor het jaar 2022 ligt de peildatum op 1 januari 2021.

De woning is in 2020 afgebouwd en wordt sinds medio 2020 door belanghebbende bewoond. Op de peildatum is de situatie van de woning derhalve niet die van een woning in aanbouw (de WOZ-waarde van een woning in aanbouw wordt bepaald op de grondwaarde, vermeerderd met de tot de peildatum gemaakte bouwkosten). De woning moet derhalve worden gewaardeerd op de waarde in het economisch verkeer.

De Hoge Raad heeft in 2021 bevestigd dat dit is de marktprijs die belanghebbende voor de nieuwbouwwoning heeft betaald. Belanghebbende is echter van mening dat de keuken daarbij niet meetelt omdat hij de keuken los heeft gekocht. De gemeente is van mening dat de marktprijs moet worden verhoogd met een indexering omdat de prijs die belanghebbende voor de woning heeft betaald is bepaald ruim 9 maanden voor de peildatum.

Het Hof verwerpt beide standpunten. Zonder keuken kan in een woning niet worden gewoond, dus de prijs van de keuken hoort tot de marktprijs. En het Hof gaat er vanuit dat de verkoper bij het bepalen van de verkoopprijs rekening heeft gehouden met de (verwachte) marktontwikkelingen, zodat de indexering reeds in de marktprijs is verwerkt.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.