WKR-forfait naar 1,7%

Gepubliceerd op: 4 februari 2019

Dit heuglijke feit meldt het Ministerie van Financiën in een persbericht. De verhoging zal ingaan op 1 januari 2020 en is beperkt tot (maximaal) de eerste € 400.000 aan loonsom.

WKR-forfait

De afkorting WKR staat voor werkkostenregeling. Deze regeling zorgt er voor dat vergoedingen en verstrekkingen door werkgevers aan hun werknemers deels vrij van loonbelasting kunnen worden gedaan.

De WKR kent een aantal gerichte vrijstellingen. Vergoedingen en verstrekkingen die daar niet onder vallen, kunnen door de werkgever worden aangewezen voor het WKR-forfait. Zo lang het totaal van deze kosten het WKR-forfait in een kalenderjaar niet overschrijdt, is geen loonbelasting verschuldigd. Over het bedrag waarmee het WKR-forfait wordt overschreden, betaalt de werkgever de loonbelasting tegen een vast tarief van 80%.

Extra vrije ruimte

Het WKR-forfait (dat ook wel de “vrije ruimte” wordt genoemd) bedraagt op dit moment 1,2% van de loonsom. Een werkgever met een loonsom van € 1.000.000 heeft een WKR-forfait van € 12.000. Vanaf 1 januari 2020 wordt dat € 14.000 (1,7% * € 400.000 + 1,2% * € 600.000).

De verhoging is gericht op de kleine werkgevers. Daarom is de werking beperkt tot de eerste € 400.000 van de loonsom.

De extra vrije ruimte kan door werkgevers worden benut om belastingvrij leuke dingen voor hun werknemers te doen. Bijvoorbeeld het kerstpakket en het personeelsuitje worden via het WKR-forfait buiten de belastingheffing gehouden.

Optimaliseren

Ook met het hogere WKR-forfait blijft het zaak om vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers fiscaal te optimaliseren. Uit onderzoek blijkt dat veel werkgevers lang niet hun volledige vrije ruimte benutten.

Hoe meer de gerichte vrijstellingen worden benut, hoe meer ruimte over blijft voor leuke dingen. En het is zaak om verstrekkingen (in natura) zo vorm te geven dat er een lage waardering of een nihilwaardering aan wordt gekoppeld.

Administratie

VWG helpt je graag bij het optimaliseren van de WKR. We richten je financiële administratie dan zo in, dat de benodigde informatie daar eenvoudig uit kan worden gehaald. En we kijken hoe je de vergoedingen en verstrekkingen aan je werknemers zo vorm kunt geven, dat zo weinig mogelijk loonbelasting is verschuldigd.

WKR-afrekening 2018

De afrekening van de WKR wordt verwerkt in de aangifte loonbelasting over het eerste tijdvak na het jaar waarop de afrekening betrekking heeft. De WKR voor 2018 wordt derhalve afgerekend in de aangifte loonbelasting over januari 2019. Die aangifte moet worden ingediend in februari 2019.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.