Winstbelasting nog verder omlaag

Gepubliceerd op: 15 oktober 2018

Het was al wel duidelijk: de dividendbelasting wordt toch niet afgeschaft. Daardoor is er ongeveer € 1,9 miljard beschikbaar aan budgettaire ruimte. In een Kamerbrief geeft Staatssecretaris van Financiën Menno Snel aan hoe het Kabinet deze ruimte besteedt.

Dividendbelasting

Winstuitdelingen (en dergelijke) door rechtspersonen worden belast met dividendbelasting. Deze belasting moet worden ingehouden en afgedragen door de rechtspersoon die winst uitkeert. De dividendbelasting bedraagt 15% van de winstuitdeling. En dat blijft dus zo. De eerder aangekondigde afschaffing van de dividendbelasting wordt teruggetrokken.

Voor mensen die in Nederland wonen is de dividendbelasting meestal een voorheffing op inkomstenbelasting. De dividendbelasting wordt verrekend met de inkomstenbelasting. Buiten Nederland wonende genieters van winstuitkeringen kunnen de belasting niet verrekenen.

Doordat de dividendbelasting blijft bestaan, mogen fiscale beleggingsinstellingen (fbi) in Nederlands vastgoed blijven beleggen.

Verdere verlaging vennootschapsbelasting

Het tarief van de vennootschapsbelasting wordt verder verlaagd naar 20,5%. Dit tarief geldt met ingang van 2021. Eerder was voorgesteld de vennootschapsbelasting te verlagen naar 22,25%.

Dit tarief geldt voor het belastbaar bedrag boven € 200.000. Voor het belastbaar bedrag tot € 200.000 wordt het tarief verlaagd naar 15% (het voorstel was een verlaging naar 16%).

Overgangsrecht beperking afschrijving gebouwen

De afschrijving van gebouwen is mogelijk tot de bodemwaarde. De bodemwaarde is voor gebouwen in eigen gebruik gelijk aan 50% van de WOZ-waarde. Dit wordt met ingang van 1 januari 2019 gewijzigd naar 100% van de WOZ-waarde.

Deze maatregel wordt nu enigszins verzacht. Als het gebouw voor 1 januari 2019 in gebruik is genomen en nog geen 3 jaar is afgeschreven, mag nog gedurende deze 3 jaar het oude regime worden gehanteerd.

Overgangsrecht 30%-regeling

De looptijd van de 30%-regeling (ter vergoeding van extraterritoriale kosten aan expats) wordt met ingang van 1 januari 2019 verkort van 8 naar 5 jaar. Dit zou ook gelden voor alle 30%-regelingen die op die datum al liepen.

Voor expats bij wie daardoor de 30%-regeling in 2019 of 2020 zou eindigen, komt er nu toch een overgangsregeling.

Verzachten rekening-courantmaatregel

DGA’s met in totaal meer dan € 500.000 schuld aan hun BV zouden met ingang van 1 januari 2022 over het bedrag boven € 500.000 aanmerkelijk belangheffing betalen. Met deze maatregel wordt beoogd het excessief lenen van de eigen BV tegen te gaan.

Op twee punten wordt de aangekondigde maatregel verzacht:

  1. naast de aangekondigde overgangsregeling voor bestaande eigen woningschulden, worden ook nieuwe eigen woningschulden uitgezonderd van de maatregel;
  2. de drempel van € 500.000 geldt bovenop deze eigen woningschuld, voor de DGA en zijn/haar partner gezamenlijk.

Spoedreparatie fiscale eenheid

De spoedreparatie fiscale eenheid zou terugwerken naar 25 oktober 2017, 11:00 uur. Dat is gewijzigd in 1 januari 2018.

Het wetsvoorstel inzake deze spoedmaatregel maakt geen deel uit van de belastingplannen voor 2019. Dit is vervat in een separaat wetsvoorstel.

Behandeling

De in de Kamerbrief aangekondigde aanpassingen zullen binnenkort worden opgenomen in nota’s van wijziging van de wetsvoorstellen. De behandeling van deze wetsvoorstellen is, in afwachting van de aanpassingen opgeschort, maar zal nu waarschijnlijk voortvarend worden opgepakt door de Tweede Kamer.

Het is derhalve nog niet zeker dat de maatregelen worden ingevoerd, zoals hiervoor beschreven. Wij houden de parlementaire behandeling voor je in de gaten.

 

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.