Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Gepubliceerd op: 17 april 2018

Het Kabinet Rutte III wil de arbeidsmarkt beter in balans brengen. In dat kader is het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) voor internetconsultatie vrijgegeven. Je vindt het voorstel op de website van de Rijksoverheid. We pikken er wat high lights voor je uit.

Meer zekerheid

Het Kabinet wil werknemers meer zekerheid bieden op de arbeidsmarkt. Het wordt daarom voor werkgevers aantrekkelijker gemaakt om werknemers in vaste dienst te nemen. Daarvoor wordt het wat gemakkelijker gemaakt om werknemers met een vast contract te ontslaan. Er worden aanpassingen gedaan in de transitievergoeding. En de ketenregeling wordt verruimd.

Extra ontslaggrond

Als een werkgever een werknemer wil ontslaan, moet hij volledig voldoen aan 1 van de 8 ontslaggronden. De WAB gaat ontslag mogelijk maken op basis van een combinatie van de bestaande 8 ontslaggronden. Dit wordt aangeduid als de negende ontslaggrond. Wanneer de werknemer van deze ontslaggrond gebruik maakt, kan de werknemer een halve transitievergoeding extra krijgen.

De proeftijd voor vaste contracten wordt verlengd van 2 naar 5 maanden.

Transitievergoeding

Werknemers krijgen vanaf de eerst dag recht op de transitievergoeding. Ook tijdens de proeftijd.
Bij lange dienstverbanden wordt de transitievergoeding verlaagd.

Voor kleine werkgevers, die hun onderneming moeten beëindigen door pensionering of ziekte, komt er een regeling om de transitievergoeding te compenseren. De inhoud van deze regeling is nog niet bekend. Deze maatregel zal ingaan op 1 januari 2020, zonder terugwerkende kracht.

Ketenregeling

Op dit moment is het mogelijk om, zonder dat een vast contract ontstaat, maximaal 3 aansluitende contracten aan te gaan in 2 jaar. Dit wordt verlengd naar 3 jaar.

Daarnaast wordt het mogelijk om de pauze tussen een keten van tijdelijke contracten in CAO’s te verkorten van 6 naar 3 maanden. Deze mogelijkheid geldt voor terugkerend werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan.

Er komt een uitzonderingsbepaling op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs.

Reacties

De eerste reacties op het wetsvoorstel zijn niet positief. Volgens VNO-NCW schiet het voorstel schromelijk tekort. CNV is van mening dat het voorstel de arbeidsmarkt verder uit balans brengt. De ABU vreest dat met het wetsvoorstel niet de wens van het Kabinet wordt gerealiseerd. Het FNV ziet wel wat lichtpuntjes, maar is ook niet overwegend positief.

Het is dus maar afwachten wat er na de consultatie van het wetsvoorstel over blijft.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.