Waar vind je de BTW-tarieven in de EU?

Gepubliceerd op: 3 september 2021

Ondernemers die BTW moeten afdragen in de lidstaat waar hun particuliere afnemers wonen, moeten daarbij de regels van die lidstaat toepassen. De EU maakt de fiscale regels van de lidstaten beschikbaar via de nieuwe “Taxes in Europe”database.

Taxes in Europe

Je vindt de Taxes in Europe database op de website van de EU: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxSearch.html. De taal van de database is het Engels.

De database bevat niet alleen informatie betreffende de BTW, maar ook over veel andere belastingen die de lidstaten heffen. Voor informatie over de BTW moet in het zoekscherm bij “Tax Type(s)” worden gekozen voor Value Added Tax.

De database wordt gevoed door de Ministeries van Financiën van de lidstaten en bevat ook historische informatie.

E-commerce

De BTW-tarieven in de andere EU-lidstaten zijn onder andere van belang voor ondernemers die in het kader van e-commerce leveren aan particulieren in andere lidstaten. De in dit kader geldende BTW-regels zijn per 1 juli 2021 gewijzigd. We beschrijven deze regels in onze factsheet BTW bij levering van goederen aan consumenten in het buitenland.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.