Verteerkosten ondernemer zijn te privé

Gepubliceerd op: 16 juni 2021

Zakelijke kosten zijn aftrekbaar van de winst uit onderneming. Maar geldt dat ook voor verteerkosten (drank en voedsel)?

Kosten van verblijf

Dat is aan de orde bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant in de zaak van een consultant. Die oefent zijn onderneming uit in een eenmanszaak.

De werkzaamheden worden gedurende 6 maanden uitgeoefend op een flinke afstand de woonplaats van de consultant. Daarom huurt hij in de plaats van de werkzaamheden een kamer, waar hij tijdens de uitvoering van de opdrachten verblijft.

De Belastingdienst stelt een boekenonderzoek in en is het er mee eens dat deze kosten van tijdelijk verblijf zakelijk zijn. De huur van de kamer kan ten laste van de winst worden gebracht.

Verteer

Anders ligt het ten aanzien de kosten van het verteer tijdens het verblijf in de gehuurde kamer. De consultant stelt dat, aangezien het verblijf zakelijk is, ook het verteer zakelijk is. Een ander argument voor de zakelijkheid van de kosten is dat de consultant niet zelf boodschappen doet, kookt en wast, om meer tijd over te houden voor de uitvoering van de opdracht en voor zelfstudie.

De rechtbank beslist dat de verteerkosten geen ondernemingskosten zijn, omdat deze kosten een overheersend privékarakter hebben. De tijdelijke verblijfkosten komen op doordat de opdrachten elders worden uitgevoerd. Het verteer is daarentegen ook noodzakelijk wanneer de consultant niet elders verblijft. De omstandigheid dat er een bedrijfseconomisch motief kan zijn om niet zelf boodschappen te doen, te koken en te wassen, doen aan dit overheersende privékarakter niet af.

Dat in het boekenonderzoek de verteerkosten tijdens hotelovernachtingen wel waren geaccepteerd, doet, zo stelt de rechtbank, aan deze conclusie niet af.

Werknemer

De vergelijking met een werknemer gaat niet op. Dat komt doordat de werkgever op grond van de contractuele (arbeids)relatie verplicht is tot het vergoeden van de kosten van de werknemer. Die situatie is, aldus de rechtbank, wezenlijk anders dan die van de ondernemer zelf.

Aftrekbeperking

De aftrek van kosten van voedsel, drank en genotmiddelen (verteer) is in de inkomstenbelasting beperkt. Deze kosten zijn, met de kosten voor representatie, congressen en dergelijke, tot een bedrag van € 4.700 niet aftrekbaar (of tot 20% van de werkelijke kosten).

Maar aan deze aftrekbeperking wordt uiteraard pas toegekomen wanneer de kosten zakelijk zijn.

Andere artikelen