Verkoop aan een strategische partij of een investeringsmaatschappij

Gepubliceerd op: 1 maart 2023

Wanneer u de verkoop van uw onderneming overweegt, is het belangrijk om na te gaan bij welke partijen u uw onderneming in de markt wil zetten. In dit artikel wordt een onderscheid gemaakt tussen strategische partijen en investeringsmaatschappijen (“private equity”).

Strategische partijen

Strategische partijen opereren doorgaans in dezelfde sector als het bedrijf dat zij willen aan- of verkopen. Dit kan gaan om exact dezelfde producten of diensten, maar het kan ook een uitbreiding van het producten- of dienstenpakket betreffen. Weer een andere optie is bijvoorbeeld een verticale integratie, waarbij de activiteiten uitgebreid worden binnen de keten. Indien er unieke kennis, kunde, potentiële synergievoordelen en/of contracten aanwezig zijn in een onderneming is een strategische partij ook dikwijls bereid hier extra voor te betalen. Voordelen van strategische kandidaten als koper zijn:

 • Mogelijkheden tot realiseren synergievoordelen;
 • Mogelijkheden tot versterking marktaandeel;
 • Uitbreiding productenpallet;
 • Bekendheid met de business;
 • Langetermijnvisie.

Nadelen kunnen zijn dat er veelal lange besluitvormingslijnen zijn binnen strategische partijen, zij veelal uitsluitend 100% van de aandelen willen verwerven en het delen van informatie concurrentiegevoelig kan zijn. In het laatste geval is het mogelijk het boekenonderzoek in twee fasen te laten verlopen: eerst de juridische, financiële, HR en fiscale informatie en vervolgens de contracten met klanten en specifieke prijsafspraken.

Private equitypartijen

Private equitypartijen zijn partijen die met hun fondsen, vaak gefund met particuliere en pensioengelden, investeren in ondernemingen. Zij zijn doorgaans op zoek naar goed renderende ondernemingen met groeipotentieel. Zo kunnen zij het een aantal jaar laten floreren, om de onderneming vervolgens weer te verkopen. Voordelen van private equitypartijen zijn:

 • Doorgaans meer ondernemend en in staat om met directie potentieel uit te bouwen;
 • Mogelijkheid om al een gedeelte van de onderneming te verkopen waarna de ondernemer mee kan profiteren van de toekomstige groei (een “pre-exit”);
 • Groei realiseren door “buy and build”-strategie;
 • Snelheid proces hoger;
 • Meer flexibiliteit in transactiestructuur (van minderheids- tot meerderheidsbelang);
 • Geen concurrent.

Een nadeel kan zijn dat een private equitypartij niet altijd goed bekend is met de business waarin de onderneming opereert. Om deze reden willen zij vaak dat de huidige directie aanblijft. Private equity heeft weinig tot geen synergievoordelen en koopprijzen kunnen hierdoor langer uitvallen dan de prijs die geboden wordt door strategische partijen. In de huidige markt is veel  investeringsgeld aanwezig, waardoor de koopprijzen van private equitypartijen concurrerend zijn met de prijzen van strategische partijen.

Het is zaak om goed met uw adviseur door te nemen welke soort partij de voorkeur geniet. Het is ook goed mogelijk het proces aan te gaan met de twee soorten partijen.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.