Verhoging verlaagde BTW-tarief kost gemiddeld € 300

Gepubliceerd op: 20 augustus 2018

Het verlaagde BTW-tarief in Nederland wordt per 1 januari 2019 verhoogd van 6% naar 9%. En dat kost een Nederlands huishouden gemiddeld € 300 per jaar, zo heeft de ING uitgerekend.

Tariefverhoging wordt doorberekend

De BTW is een belasting die drukt op de consumptie van goederen en diensten. Elke tariefverhoging wordt daarom doorberekend in de prijzen. Natuurlijk hangt het van de economische situatie af in hoeverre een verhoging van het BTW-tarief daadwerkelijk wordt doorberekend. Uit het onderzoek van de ING blijkt dat de BTW-verhoging tot gevolg heeft dat de prijzen worden verhoogd.

Je hebt dus in zeker mate zelf in de hand hoeveel last je hebt van de verhoging van het verlaagde BTW-tarief. Naarmate je minder consumeert, heb je er minder last van. Dat kan door minder producten en diensten te kopen, maar ook door goedkoper in te kopen. Uiteraard kun je de tariefverhoging ontlopen door uitgaven nog in 2018 te doen. We beschrijven de overgangsregels in onze notitie Verhoging verlaagd BTW-tarief (6% wordt 9%).

Verlaagd BTW-tarief

Maar op welke goederen en diensten wordt het verlaagde tarief toegepast? De belangrijkste categorie betreft ons dagelijkse eten en drinken. Behalve alcoholische dranken, waarover het normale BTW-tarief (21%) wordt gerekend. Ook wanneer je eet of drinkt in de horeca, betaal je BTW tegen het verlaagde tarief. Daarnaast vallen alle producten, die zijn bestemd voor de bereiding van ons voedsel onder het verlaagde tarief.

Verder wordt het verlaagde BTW-tarief berekend over prestaties in de medische sfeer. Dit betreft geneesmiddelen en allerlei hulpmiddelen. Deze kosten komen echter vaak grotendeels voor rekening van de (zorg)verzekeraar.

En in de culturele sfeer is het verlaagde BTW-tarief aan de orde. Dit betreft kunstvoorwerpen, voor zover die worden ingevoerd (van buiten de Europese Unie) of worden geleverd door de maker (dan wel diens erfgenamen). Daarnaast zijn boeken onderworpen aan het verlaagde tarief, hoewel het nog steeds niet is gelukt om digitale boeken onder het verlaagde tarief te brengen. En ook de toegang tot circussen, dierentuinen, musea, muziek- en toneeluitvoeringen is onderworpen aan het verlaagde BTW-tarief.

Ook sport en recreatie is onderworpen aan het verlaagde BTW-tarief. Het gaat om het geven van gelegenheid tot het beoefenen van sport en baden, maar ook om vervoer van personen, gelegenheid geven tot kamperen en het verstrekken van logies.

En tot slot worden de volgende zogeheten arbeidsintensieve diensten aan het verlaagde BTW-tarief onderworpen:

  • herstellen van fietsen;
  • herstellen van schoeisel en lederwaren;
  • herstellen van kleding en huishoudlinnen;
  • de kapper;
  • schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 2 jaar.

Verschuiving van de belastingheffing

Hogere kosten van ons dagelijkse leven door de verhoging van het BTW-tarief klinkt zorgwekkend. Maar het Kabinet verlaagt tegelijkertijd de inkomstenbelasting op arbeid. Per saldo zullen huishoudens er op vooruit gaan. Je houdt van je bruto inkomen netto meer over. En met dat hogere netto inkomen betaal je vervolgens de door het hogere BTW-tarief verhoogde prijzen.

De maatregelen moeten overigens nog in wetgeving worden omgezet. Het zal allemaal onderdeel zijn van de Belastingplannen die Rutte III op 18 september a.s. (Prinsjesdag) bekend zal maken.

 

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.