Verdrag met Duitsland

Gepubliceerd op: 5 juni 2015

20150605_Nederland_Duitsland_verdrag_VWGNijhof

De wet waarmee het Nederlandse Parlement het in 2012 in Berlijn tot stand gekomen nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland goedkeurt, is op 4 juni 2015 in het Staatsblad gepubliceerd. Die wet is daarmee op 5 juni 2015 van kracht geworden. Dat is niet de datum waarop het nieuwe belastingverdrag gaat werken. Dat geschiedt op 1 januari 2016. Het belastingverdrag kent een overgangsperiode van 1 jaar. In 2016 kunnen personen die op grond van het verdrag uit 1959 recht hebben op grotere voordelen dan op grond van het nieuwe verdrag nog een beroep doen op het oude verdrag.

De goedkeuringswet bevat de overgangsregeling voor in Duitsland woonachtige genieters van uit Nederland afkomstige uitkeringen van pensioen, lijfrente en ingevolge het sociale zekerheidstelsel (pensionado’s).

Andere artikelen