Vanaf vandaag kan weer NOW-subsidie worden aangevraagd

Gepubliceerd op: 6 mei 2021

Met ingang van vandaag, 6 mei 2021, is de aanvraagperiode voor de (voorlopig?) laatste tranche van de NOW opengesteld. De aanvraagperiode eindigt op 30 juni 2021.

Tweede kwartaal 2021

Deze vijfde en (voorlopig?) laatste tranche wordt ook wel aangeduid als NOW 3.3. De aanvraag betreft de subsidieperiode april, mei en juni 2021. De subsidie bedraagt 85% van de loonkosten, maar is wel afhankelijk van het geleden omzetverlies. Wanneer het omzetverlies minder dan 20% bedraagt, wordt de subsidie niet uitgekeerd.

Na de aanvraag wordt een voorschot uitbetaald van 100% van het te verwachten subsidiebedrag. Dit voorschot wordt uitbetaald in (maximaal) 3 termijnen. Hoe eerder de subsidie wordt aangevraagd, hoe eerder de subsidie wordt uitbetaald.

Referentieperiode

Het omzetverlies wordt gerelateerd aan 1/4e van de jaaromzet in 2019. De referentieperiode wordt gevormd door de maanden april, mei en juni 2021, maar er kan worden gekozen voor mei, juni en juli 20221 of juni, juli en augustus 2021. De referentieperiode moet aansluiten bij die van de vorige tranche van de NOW.

Loonsom

Voor de loonkosten wordt gekeken naar de loonsom van juni 2020. Deze loonsom wordt verhoogd met 40% als opslag voor de werkgeverslasten (inclusief de pensioenpremies).

Voorwaarde om voor de subsidie in aanmerking te komen, is dat het loon aan de werknemers wordt doorbetaald.

Inspanningsverplichtingen

Aan de aanvraag van de NOW-subsidie zitten inspanningsverplichtingen verbonden:

  • het personeel moet worden geïnformeerd over de NOW-aanvraag;
  • de werknemers moeten worden gestimuleerd met ontwikkeladvies of scholing;
  • het begeleiden van de werknemer naar ander werk, indien er een voornemen is de arbeidsovereenkomst te beëindigen of niet voort te zetten;
  • bij een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen moet contact met het UWV worden opgenomen voor ondersteuning bij begeleiding naar ander werk.

Vaststelling

Aanvragers van NOW-subsidie moet een verzoek doen tot definitieve vaststelling van de subsidie. Doen ze dat niet, dan wordt de subsidie op nihil vastgesteld.

De termijnen voor deze aanvraag zijn inmiddels zeer ruim. Voor NOW-1 kan de aanvraag tot en met 31 oktober 2021 worden gedaan. Voor NOW-2 en -3 tot 5 januari 2022 en 26 juni 2022. En voor de aanvraag tot vaststelling van NOW-4 en -5 hebben ondernemers tot en met 23 oktober 2022 de tijd.

Ondernemers die naar aanleiding van de vaststelling van de subsidie een nabetaling verwachten, hebben baat bij een snel verzoek tot vaststellen. Zij die subsidie moeten terugbetalen, kunnen het verzoek tot vaststelling uitstellen.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.