Uitvoer in het kader van de levering

Gepubliceerd op: 17 november 2022

Op de levering van goederen die worden uitgevoerd uit de EU, mag voor de BTW het 0%-tarief worden toegepast. Eén van de voorwaarden is dat het vervoer van de goederen naar buiten de EU plaatsvindt in het kader van de levering.

Uitvoer

Uitvoer betekent dat het goed fysiek naar een plaats buiten de EU moet worden gebracht. Voor de toepassing van het 0%-tarief is van belang dat de uitvoer plaatsvindt in het kader van de levering van de goederen. In het kader van een WOB-verzoek heeft de Belastingdienst het door de kennisgroep BTW naar buiten gebrachte standpunt inzake de uitvoer van (sport)paarden gepubliceerd.

Paarden

De aan de kennisgroep voorgelegde vraag betreft (topsport)paarden die door een Nederlandse ondernemer worden verkocht aan afnemers die buiten de EU wonen of zijn gevestigd. De levering van het paard vindt kort na de gunning plaats. Maar vervolgens blijft het paard nog 2 tot 6 maanden bij de verkoper op stal staan, om pas daarna naar buiten de EU te worden vervoerd.

De kennisgroep concludeert dat:

  • het vervoer van het paard nog in het kader van de levering geschiedt indien het paard tijdens het (verlengde) verblijf bij de leverancier wordt getraind om de conditie op peil houden (en dan mag voor de BTW het 0%-tarief worden toegepast; de kennisgroep voegt hier wel aan toe dat een langere periode van verblijf in Nederland minder aannemelijk maakt dat de training enkel is gericht op het op peil houden van de conditie van het paard);
  • maar wanneer het paard in deze periode (verder) wordt opgeleid, zodanig dat de staat van het paard op het moment van de uitvoer uit de EU is gewijzigd ten opzichte van de staat op het moment van de levering, is er geen voldoende verband meer tussen de levering en het vervoer uit de EU (met als gevolg dat de levering met BTW moet worden belast tegen het algemene BTW-tarief van 21%).

Bewijslast

De bewijslast dat is voldaan aan alle voorwaarden om het 0%-tarief toe te passen, rust op de ondernemer die het goed levert. Wanneer de Belastingdienst achteraf constateert dat aan deze bewijslast niet is voldaan, wordt de BTW nageheven van de ondernemer die het goed levert (en wordt in de meeste gevallen ook een forse boete opgelegd).

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.