Uitbreiding steun- en herstelpakket coronacrisis

Gepubliceerd op: 22 januari 2021

Het demissionaire Kabinet heeft in een Kamerbrief de eind vorig jaar al aangekondigde uitbreiding geschetst van het steun- en herstelpakket in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de coronacrisis.

We schetsen hierna kort een aantal hoofdlijnen uit het omvangrijke pakket. Uiteraard passen we onze informatie over de diverse regeling zo snel mogelijk aan.

Uitstel van betaling

Het bijzonder uitstel van betaling wordt verlengd tot 1 juli 2021. Dit betekent dat:

  • ondernemers die nog geen verlenging van het uitstel van betaling hebben gevraagd, dit tot 1 juli 2021 kunnen doen (LET OP: dit is nodig indien je een beroep wilt doen op de betalingsregeling);
  • voor ondernemers aan wie al verlenging van het uitstel van betaling is verleend, dit uitstel automatisch wordt verlengd tot 1 juli 2021.

De betalingsregeling wordt doorgeschoven naar 1 oktober 2021. Vanaf dat moment moeten nieuw opgekomen belastingschulden worden betaald. De opgebouwde belastingschuld moet dan in maximaal 36 gelijke maandelijkse termijnen worden afgelost.

Verzoeken van ondernemers om hun belastingschulden te saneren zullen, als onderdeel van het time-out arrangement (TOA) door de Belastingdienst met een welwillende blik worden beoordeeld. Dit houdt onder andere in dat het verzoek bij twijfel zal worden toegekend en dat positieve oordelen van derden omtrent de levensvatbaarheid van de onderneming door de belastingdienst zullen worden gevolgd.

Fiscale maatregelen

Diverse fiscale maatregelen worden verlengd:

  • uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen;
  • het akkoord met Duitsland en België over de grenswerkers;
  • de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen;
  • het BTW-nultarief op mondkapjes, uitleen van zorgpersoneel en COVID-19-vaccins en -testkits;
  • de regels voor aftrek van hypotheekrente wanneer een betaalpauze wordt overeengekomen.

De goedkeuring inzake het gebruikelijk loon van DGA’s wordt voortgezet, met twee afwikingen ten opzichte van 2020:

  • de omzet over heel 2021 wordt vergeleken met heel 2019;
  • de regeling staat in 2021 open voor vennootschappen met een omzetverlies van 30% of meer.

Voor het urencriterium mogen ondernemers in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2021 uitgaan van tenminste 24 uren (16 uren voor starters bij arbeidsongeschiktheid). Ondernemers met seizoengebonden werkzaamheden mogen uitgaan van de in 2019 aan hun onderneming bestede uren.

De vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt in 2021 weer verruimd van 1,7% naar 3%. Dit geldt voor de loonsom tot € 400.000. Daarboven bedraagt de vrije ruimte 1,18%.

Vaste reiskostenvergoedingen mogen doorlopen tot 1 april 2021 (op voorwaarde dat ze voor 13 maart 2020 door de werkgever zijn toegezegd).

Het Kabinet kijkt nog naar aanvullende mogelijkheden voor het vergoeden van thuiswerkkosten.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De TVL-regeling wordt uitgebreid door deze ook open te stellen voor bedrijven met meer dan 250 werknemers. Dit geldt voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Daarnaast wordt het maximale subsidiebedrag, ingaande het eerste kwartaal van 2021, verhoogd van € 90.000 naar € 330.000. Voor bedrijven met meer dan 250 werknemers bedraagt het maximum € 400.000.

Tevens worden de subsidiepercentages verhoogd naar 85%. Zie ook de nieuwe tabel.

De voorraadsubsidie voor de gesloten detailhandel wordt verlengd naar het eerste kwartaal van 2021. Deze subsidie bedraagt een opslag van 21% op het vastelastenprecentage in de TVL. De opslag kent een maximum van € 200.000, dat bovenop het hiervoor beschreven maximum van de TVL komt.

De aanvraagperiode van de TVL voor het vierde kwartaal 2020 loopt nog tot en met 29 januari 2021 (17:00 uur). Aanvragen van TVL voor het eerste kwartaal 2021 kunnen naar verwachting vanaf begin februari 2021 worden ingediend.

Starters

Voor ondernemers die zijn gestart tussen 1 januari en 30 juni 2020 komt er een aparte regeling, die zoveel mogelijk wordt gebaseerd op de TVL. Dit startersloket zal pas in april of mei van 2021 kunnen worden geopend.

Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

De vergoeding van de NOW wordt verhoogd van 80% naar 85%. De NOW voor het eerste kwartaal 2021 kan worden aangevraagd vanaf 15 februari 2021. De eerste uitbetaling van de voorschotten kan enkele dagen vertraging oplopen.

Andere artikelen