Tijdpad voor nieuwe regels ZZP-er

Gepubliceerd op: 26 juni 2018

Na de roadmap voor de vervanging van de DBA komt de regering met een uitgebreide brief over het tijdpad voor de nieuwe regels rond Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP-ers).

Kwaadwillenden

De nieuwe regels moeten op 1 januari 2020 van kracht worden. Tot die tijd worden alleen kwaadwillenden door de Belastingdienst aangepakt. Met ingang van 1 juli 2018 moeten alle kwaadwillenden weer vrezen voor maatregelen. Tot die datum is de handhaving beperkt tot alleen de ernstig kwaadwillenden.

In het kader van een nieuw toezichtsplan zal de Belastingdienst dit jaar nog minimaal 100 opdrachtgevers bezoeken. Met deze bezoeken wordt al in juli 2018 gestart. De selectie van de te bezoeken ondernemers geschiedt zowel uit de categorie opdrachtgevers die werken met een voorgelegde (model)overeenkomst als uit de opdrachtgevers die niet werken met een dergelijke overeenkomst.

Ook de Inspectie SZW wordt door het Kabinet ingezet in het kader van de bestrijding van schijnconstructies met ZZP-ers. Zoals gezegd, zullen alleen kwaadwillenden worden aangepakt.

Tarief

De insteek voor de nieuwe regels rond ZZP-ers blijft een onderscheid in tarief:

  • de arbeidsrelaties met ZZP-ers die voor hun werk een laag tarief ontvangen, kwalificeert altijd als een dienstbetrekking, ook als niet wordt voldaan aan de kenmerkende criteria arbeid, loon en gezag;
  • bij een hoog tarief in combinatie met een kortere duur van de overeenkomst of met het niet verrichten van reguliere werkzaamheden kan de ZZP-er kiezen voor zelfstandigheid (opting-out);
  • voor de tussencategorie wordt onderzocht of er een webmodule kan komen, waarmee wordt uitgemaakt of sprake is van (voldoende) zelfstandigheid.

Er loopt een onderzoek naar de tarieven, tariefopbouw en kenmerken van ZZP-ers en hun opdrachten. Aan een (nadere) indicatie van wat een laag of hoog tarief is, waagt het Kabinet zich niet.

Gezag

Een belangrijk criterium in het kader van de beoordeling of sprake is van een dienstbetrekking is gezag. Een opdrachtnemer die werkt onder het gezag van zijn of haar opdrachtgever wordt al snel geacht niet als zelfstandige, maar in dienstbetrekking te werken. Het Kabinet herhaalt haar belofte om vóór 1 januari 2019 te komen met een nadere uitleg van het begrip gezag.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.