Subsidieregeling verduurzaming en onderhoud huurwoningen

Gepubliceerd op: 26 januari 2022

Kleine verhuurders kunnen voor de financiering van de verduurzaming van hun huurwoningen een beroep doen op de Subsidieregeling verduurzaming en onderhoud huurwoningen (SVOH). Deze regeling gaat in op 1 april 2022.

Compensatie huurbevriezing

Door de bevriezing van de huren in de gereguleerde sector zijn de mogelijkheden van het bekostigen van maatregelen ter verduurzaming van woningen achteruit gegaan. Grotere verhuurders worden hierin ondersteund door de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV-V). En na de in het Coalitieakkoord voorziene afschaffing van de verhuurderheffing hebben deze verhuurders voldoende capaciteit om te investeren in hun woningen. Kleine verhuurders profiteren niet (of te weinig) van de verlaging van de verhuurderheffing. Daarom is voor hen de SVOH ingesteld.

Kleine verhuurders

De regeling staat open voor twee groepen verhuurders.

 • Verhuurders die woningen verhuren in het gereguleerde segment onder de liberalisatiegrens (in 2022: € 763,47). Verhuurders die meer dan 100 gereguleerde woningen verhuren, komen niet in aanmerking. Verhuurders die in aanmerking komen, kunnen voor maximaal 50 woningen een aanvraag doen.
 • Verhuurders die woningen verhuren waarvan de aanvangshuur onder de liberalisatiegrens lag, maar waarvan de huur nu boven die grens ligt.

Subsidiabele activiteiten

De subsidie kan worden aangevraagd voor 3 typen activiteiten:

 1. energiebesparende maatregelen;
 2. onderhoudsmaatregelen;
 3. energieadvies.

De subsidie wordt alleen verstrekt aan verhuurders die ten minste twee energiebesparende of onderhoudsmaatregelen treffen.

De energiebesparende maatregelen betreffen specifiek (check de regeling voor de specifieke technische voorwaarden):

 • spouwmuurisolatie;
 • gevelisolatie
 • dakisolatie, zolder- of vlieringisolatie
 • bodem- of vloerisolatie;
 • HR++glas, triple glas in combinatie met nieuwe isolerende kozijnen of isolerende voor- en achterdeuren;
 • voor het eerst aanleggen van een ventilatiesysteem met CO2-sturing of warmteterugwinning (WTW) met een rendement van teminste 90%.

Het onderhoud betreft specifiek:

 • het aanschaffen en installeren van een nieuw buitenkozijn van of een deur of raam;
 • het vervangen of installeren van een ventilatiebox.

Het energieadvies betreft een adviesrapport dat is opgesteld door een EPA-adviseur.

Zonneboilers en warmtepompen worden niet gesubsidieerd. Daarvoor kan een beroep worden gedaan op de ISDE-regeling.

Subsidiebedrag

Per maatregel bevat de regeling een subsidiebedrag per m2. De maximale subsidie per woning bedraagt € 6.000. Een verhuurder kan in totaal maximaal € 400.000 aan subsidie ontvangen.

Andere artikelen