Stagiair of werknemer?

Gepubliceerd op: 18 januari 2018

Een stagiair is geen werknemer, maar iemand die kennis en ervaring komt opdoen bij een bedrijf of instelling.

Stagiair of werknemer?

Dat maakt nogal een verschil. Aan een werknemer moet tenminste het minimumloon en -vakantietoeslag worden uitbetaald; een stagiair hoeft helemaal geen loon te ontvangen. Een stagiair geniet geen ontslagbescherming en hoeft tijdens ziekte niet te worden doorbetaald. Stagiairs hoeven niet te worden aangemeld bij het pensioenfonds. Sommige CAO’s kennen specifieke bepalingen aangaande stagiairs.

Loonbelasting

De arbeidsverhouding met een stagiair is geen dienstbetrekking. Maar er moet wel loonbelasting worden afgedragen over de door de stagiair ontvangen vergoedingen. De loonbelasting merkt de stageovereenkomst namelijk fictief aan als een dienstbetrekking.

Wanneer de stagiair naast het onderwijs, alleen een reële kostenvergoeding ontvangt, is geen sprake van een (fictieve) dienstbetrekking. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de stagiair alleen een vergoeding voor zakelijke reiskosten (waaronder woon-werkverkeer) ontvangt van € 0,19 per kilometer.

Als de stagevergoeding wordt overgemaakt aan de school (of een fonds van de school) is goedgekeurd dat geen sprake is van een fictieve dienstbetrekking. Aan deze goedkeuring zijn wel voorwaarden verbonden.

Komt je stagiair uit het buitenland, dan kun je de stagevergoeding wellicht op basis van een specifieke goedkeuring voor buitenlandse stagiairs buiten de loonbelasting houden.

Opleiding

Meestal loopt de stagiair de stage in het kader van een opleiding. Dat sprake is van een stage vloeit dan voort uit de driehoeksverhouding tussen de school, de stagiair en het stagebedrijf.

Maar de stage hoeft niet aan een opleiding te zijn gekoppeld. Om te voorkomen dat geen sprake is van een stageovereenkomst, maar van een arbeidsovereenkomst moet in die situatie:

  • het leeraspect centraal staan (wat bijvoorbeeld blijkt uit de begeleiding van de stagiair);
  • de stagiair niet een volwaardige arbeidsplaats innemen;
  • het door de stagiair geleverde werk weinig commerciële waarde hebben (je mag als werkgever niet aan de stagiair verdienen).

Voorop moet staan dat de stage er op is gericht dat de stagiair tijdens de stage wat leert. In 2017 zijn kamervragen gesteld naar aanleiding van signalen dat stagiairs worden ingezet als “goedkope werkslaaf”.

Stageovereenkomst

Uiteraard is het verstandig om de afspraken met de stagiair schriftelijk vast te leggen. Zoals bekend is papier geduldig. Beslissend is daarom niet hetgeen op papier is gezet, maar de daadwerkelijke omstandigheden waaronder de stagiair in je onderneming actief is.

Uiteraard kan VWG je ontzorgen bij het maken van stageovereenkomsten.

Stage bij VWG

VWG stelt elk jaar diverse stageplaatsen beschikbaar binnen bepaalde vakgebieden die we in huis hebben. Wil jij bij ons stage lopen? Neem dan contact met ons op via werken@vwg.nl.

Andere artikelen