Salaris of dividend?

Gepubliceerd op: 30 december 2020

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) kan middelen aan zijn BV onttrekken in de vorm van salaris en dividend. Welke van de twee is in 2021 het interessantst?

Gebruikelijk loon

Voordat we die vraag beantwoorden, moeten we opmerken dat het salaris van de DGA moet voldoen aan de gebruikelijk loonregeling. Dat geldt ook voor de fiscaal partner van de DGA, als die ook voor de BV werkt.

Het bruto jaarsalaris van de DGA moet in beginsel tenminste € 47.000 bedragen (in 2020 was dit nog € 46.000). Maar als dat hoger is, moet het salaris bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van “gewone” werknemers van de BV (of met de BV verbonden lichamen).

Salaris

Het salaris van de BV is als loonkosten aftrekbaar van de winst waarover vennootschapsbelasting wordt betaald. Bij de DGA wordt het salaris met inkomstenbelasting belast in box 1 (inkomen uit werk en woning).

Over het inkomen in box 1 is 49,5% inkomstenbelasting verschuldigd. Dit tarief wordt berekend over het inkomen boven € 68.507. Tot dat inkomen geldt een tarief van 37,1%.

Naast inkomstenbelasting is inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet verschuldigd. Deze bedraagt 5,75% en is verschuldigd over het inkomen tot € 58.311.

De gecombineerde heffing komt bij het lage tarief op 37,1% + 5,75% = 42,85%. En bij het hoge tarief op 49,5%. Maar het ligt helaas nog wat lastiger. Bij de inkomens onder het lage tarief worden namelijk de algemene heffingskorting (AHK) en de arbeidskorting (AK) lager, naarmate het inkomen hoger is. Daardoor ligt het daadwerkelijke tarief hoger dan de hiervoor berekende 42,85%.

Dividend

Dividend is niet aftrekbaar van de winst van de BV. Bij de DGA wordt dividend belast met inkomstenbelasting in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang). Het tarief bedraagt in box 2: 26,9%.

Doordat het dividend niet aftrekbaar is, drukt er vennootschapsbelasting op. Die bedraagt 15%. De winst na belasting bedraagt 85%. Dit bedrag wordt uitgekeerd en vervolgens belast met inkomstenbelasting: 26,9% * 85% = 22,865%. De totale belastingdruk op dividend komt daarmee op: 15% * 22,865% = 37,865%.

Over de winst boven € 245.000 is de BV 25% aan vennootschapsbelasting verschuldigd. De inkomstenbelasting bedraagt dan: 26,9% * 75% = 20,175%. De totale belastingdruk op het dividend komt dan op: 25% + 20,175% = 45,175%.

Conclusie

Wat levert dit gegoochel met cijfers nu op? De conclusie lijkt te zijn dat tot het inkomen waarover in box 1 het lage tarief is verschuldigd (€ 68.507) salaris voordeliger is dan dividend. Door de inkomensafhankelijke afbouw van de AHK en de AK ligt dit omslagpunt echter veel lager: bij ongeveer € 25.000.

Al vanaf € 25.000 is het genieten van dividend voordeliger dan salaris (let wel op de gebruikelijk loonregeling). En dan zijn de eventuele effecten op zorg- huur- en kinderopslag in deze beschouwing nog niet meegenomen.

Andere artikelen