Reiskostenvergoeding moet omhoog

Gepubliceerd op: 10 maart 2022

Dat is de kop die in diverse media te lezen is. De reden voor de noodkreet is uiteraard de fors gestegen prijzen voor brandstof. Hoe zit het (fiscaal) met reiskostenvergoedingen?

€ 0,19/km

Veel mensen kennen de mogelijkheid om reiskosten belastingvrij aan werknemers te vergoeden tot maximaal € 0,19 per kilometer. Deze vergoeding mag belastingvrij worden betaald, ongeacht de manier waarop de werknemer reist, voor zakelijke kilometers en voor woon-werkkilometers. Privé-kilometers mogen vanzelfsprekend niet belastingvrij worden vergoed. In het belastingvrije bedrag van € 0,19 per kilometers zijn alle met het vervoer gemoeide kosten begrepen, waaronder bijvoorbeeld ook de kosten voor het parkeren van de auto, alsmede tol- en veergelden.

Het Kabinet Rutte IV heeft aangekondigd het bedrag van de belastingvrije kilometervergoeding te verhogen. Dit zal ergens in de regeerperiode worden geëffectueerd. De verhoging zal, in twee stappen, maximaal een paar cent bedragen. Een dergelijke verhoging staat niet in verhouding tot de actuele prijsstijgingen van brandstof en we moeten er waarschijnlijk nog een paar jaar op wachten.

Als de werkgever kiest voor een andere manier van het vergoeden van reiskosten, geldt nog steeds dat belastingvrij maximaal € 0,19 per kilometer mag worden verstrekt. Een andere manier van het vergoeden van reiskosten is bijvoorbeeld dat de werkgever de brandstof aan de werknemer vergoedt of verstrekt.

Meer dan € 0,19?

Een regelmatig gestelde vraag is of een werkgever per kilometer een hoger bedrag mag betalen dan € 0,19. Uiteraard mag dat, maar dan wordt het bedrag boven € 0,19 per kilometer tot het loon gerekend en is loonbelasting verschuldigd. Hoofdregel in de loonbelasting is dat de werknemer deze belasting draagt. Maar de werkgever mag de belasting ook voor zijn rekening nemen. Dat kan door het deel van de reiskostenvergoeding boven € 0,19 aan te wijzen als eindheffingsloon. Voor zover dit bedrag in de vrije ruimte van het werkkostenforfait past, is dan geen loonbelasting verschuldigd. Over het bedrag waarmee het werkkostenforfait wordt overschreden betaalt de werkgever 80% loonbelasting. Als de werkgever de voor zijn rekening komende loonbelasting niet aanwijst als eindheffingsbestanddeel, wordt de verschuldigde loonbelasting gebruteerd.

Moet de werkgever meer dan € 0,19 per kilometer voor reiskosten betalen? Nee, behalve wanneer dit is afgesproken in de arbeidsovereenkomst, de CAO of andere (collectieve) afspraken. Wanneer in de CAO een hogere reiskostenvergoeding is afgesproken, is niet automatisch dit hogere bedrag belastingvrij, maar moet over het bedrag boven € 0,19 per kilometer loonbelasting worden betaald.

Openbaar vervoer

Aan een werknemer die met het openbaar vervoer reist, kunnen de werkelijke kosten belastingvrij worden vergoed of verstrekt. Dit geldt ook hier voor de zakelijke reizen en voor het woon-werkverkeer. In onderdeel 23.2 het Handboek Loonheffingen wordt uitgelegd wordt omgegaan met het vergoeden of verstrekken van OV-abonnementen.

Werknemers die hun woon-werkverkeer met het openbaar vervoer afleggen en hiervoor van hun werknemer geen (of een beperkte) vergoeding ontvangen, kunnen in hun aangifte inkomstenbelasting de reisaftrek claimen.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.