Registratie voor loket e-commerce geopend

Gepubliceerd op: 8 april 2021

Met ingang van 1 juli 2021 wijzigen de regels voor heffing van BTW bij e-commerce. Met ingang van 1 april 2021 kunnen ondernemers zich aanmelden voor het nieuwe loket van de One Stop Shop.

Leveren aan niet-ondernemers

Dit is van belang voor ondernemers die leveren aan niet-ondernemers (particulieren) in de EU. Op die leveringen moet de BTW drukken van het land waar de particulier woont. De heffing van de BTW kan echter vanzelfsprekend niet worden verlegd naar de particuliere afnemer. Daarom moet de leverende ondernemer de BTW afdragen in het land waar de afnemende particulier woont.

Om te voorkomen dat ondernemers zich moeten aanmelden bij de fiscus in het land waar de afnemers wonen, wordt de One Stop Shop (OSS) ingevoerd. De OSS biedt de Nederlandse ondernemer de mogelijkheid om alle BTW af te dragen aan de Nederlandse Belastingdienst. De Nederlandse Belastingdienst betaalt deze BTW door aan de lidstaten waar de afnemende particulieren wonen.

Drempel

Maar er gelden in dit kader toch drempels? Dat is correct, maar de huidige drempels, die per afzonderlijke lidstaat gelden, worden vervangen door één drempel van slechts € 10.000. De BTW moet al in het land van de afnemende particulier worden afgedragen indien het totaal van dergelijke leveringen binnen de hele EU in een kalenderjaar meer bedraagt dan € 10.000. De leveringen aan Nederlandse particulieren tellen voor de drempel niet mee. Aan particulieren in andere EU-landen verrichte digitale diensten tellen wel mee voor de drempel.

Ondernemers die met hun verkopen de drempel van € 10.000 niet overschrijden, brengen over hun leveringen Nederlandse BTW in rekening.

Hoewel de nieuwe regeling met ingang van 1 juli 2021 ingaat, geldt voor 2021 toch de volledige drempel van € 10.000.

Wat wordt de BTW-druk?

Met alleen de aanmelding voor de nieuwe OSS ben je er als ondernemer uiteraard nog niet. Het is ook zaak om uit te (laten) zoeken welke BTW via de OSS moet worden afgedragen. Dat is immers de BTW die is verschuldigd in het land waar de afnemer woont.

Invoer

De regels voor invoer van goederen van buiten de EU wijzigen ook. Voor de concurrentiepositie van (web)shops in de EU is de belangrijkste wijziging dat de invoervrijstelling voor goederen met een waarde tot € 22 wordt afgeschaft.

Nieuwe invoerregels moeten er voor zorgen dat de invoer van voor particuliere afnemers bestemde goederen soepel blijft verlopen.

Ook voor verkopen aan particuliere afnemers via een platform worden met ingang van 1 juli 2021 nieuwe regels ingevoerd.

Andere artikelen