Pensioen in eigen beheer afgeschaft! (nu echt)

Gepubliceerd op: 7 maart 2017

pensioen in eigen beheer afgeschaft PEB VWG

We hebben het al vaker geschreven, maar nu is de kogel echt door de kerk. De Eerste Kamer heeft op 7 maart 2017 ingestemd met het wetsvoorstel Uitfasering Pensioen in eigen beheer en de bijbehorende novelle.

Welke gevolgen?

De gevolgen van deze afschaffing beschrijven we in onze notitie Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Bijzondere aandacht behoeft de positie van de partner van de pensioengerechtigde. En heel belangrijk is natuurlijk welke gevolgen de afschaffing van het eigen beheerpensioen heeft op uw financiële en vermogenspositie; uw financiële planning. Natuurlijk moeten de gevolgen voor uw nabestaanden, uw estate planning, niet worden vergeten.

Actie!

Als u bij uw eigen BV pensioenaanspraken heeft opgebouwd, moet u de volgende zaken (laten) regelen.

  • Als de opbouw van uw pensioen in eigen beheer nog loopt: dit uiterlijk 30 juni 2017 beëindigen (de aanspraak premievrij maken).
  • Als u elders verzekerde aanspraken heeft: overwegen of u die wilt terughalen naar uw BV (ook dat moet dan uiterlijk 30 juni 2017 zijn geregeld).
  • Een keuze maken uit de ná 1 april 2017 ten aanzien van pensioen in eigen beheer beschikbare mogelijkheden:
    • premievrij door laten lopen;
    • belastingvrij afstempelen en vervolgens belast afkopen, met een korting op de verschuldigde belasting (bij afkoop in 2017 bedraagt de korting 34,5% op basis van de fiscale waarde van de aanspraak per 31 december 2015);
    • belastingvrij afstempelen en omzetten in een oudedagsverplichting (ODV).

Aangenaam!

Heeft u vragen over de afschaffing van het pensioen in eigen beheer of wilt u zich hier in laten ontzorgen, neem dan contact op met onze specialisen.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.