Oudedagsverplichting (ODV) en overlijden

Gepubliceerd op: 16 mei 2018

Vanaf 1 april 2017 kun je er, als dga met pensioen in eigen beheer, voor kiezen om die aanspraak om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV).

Oudedagsverplichting

Uitgangspunt voor de oudedagsverplichting is de fiscale waarde van het pensioen in eigen beheer op het moment van omzetting. Dat moment mag je zelf kiezen, maar het moet liggen vóór 1 januari 2020. Veel dga’s hebben er voorlopig voor gekozen om de omzetting uit te stellen tot eind 2019.

Je pensioenpartner moet met de omzetting instemmen en je moet de omzetting binnen 1 maand met een formuliertje melden bij de Belastingdienst. Uiteraard moet je de voorwaarden van de ODV vastleggen in een schriftelijke overeenkomst met de BV.

Nieuwigheid

De oudedagsverplichting is een nieuwigheid in de fiscale wetgeving. De wetgever lijkt het fenomeen (nog) niet echt goed doordacht te hebben of gaat er vanuit dat eventuele problemen wel door de praktijk worden opgelost. Inmiddels heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) over de ODV dan ook een fors aantal handreikingen gepubliceerd. Daar staat in hoe de Belastingdienst tegen de problematiek aan kijkt.

Civielrechtelijk

De ODV is geregeld in de fiscale wetten. Hoe er civielrechtelijk mee moet worden omgegaan, is bij de totstandkoming van de wetgeving nagenoeg niet aan de orde geweest. Hoe werkt een ODV bijvoorbeeld wanneer de dga komt te overlijden?

De fiscale regels bepalen dat de ODV dan moet worden uitgekeerd aan de erfgenamen van de DGA. Voor zover dat natuurlijke personen zijn. Zo niet, dan wordt de ODV afgekocht. De waarde van de ODV van dat moment wordt dan belast met loon-/inkomstenbelasting.

Maar de ODV is, als opvolger van het pensioen van de dga, natuurlijk bedoeld als inkomensvoorziening tijdens de oude dag van de dga en zijn partner. Maar daar komen de uitkeringen niet altijd terecht. In het kader van het erfrecht is de oudedagsverplichting immers een vorderingsrecht. En dat vererft conform wat in het testament van de dga is geregeld (of bij het ontbreken van een testament conform het wettelijke erfrecht).

Advies

Dga’s met een oudedagsverplichting doen er verstandig aan om te (laten) bekijken of na hun overlijden de uitkeringen terecht komen bij de gewenste persoon of personen. Zo niet, dan moet waarschijnlijk het testament daar op worden aangepast. De vererving van de ODV kan niet worden geregeld in de overeenkomst waarin de voorwaarden van de ODV zijn vastgelegd.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.