Ook voor 2020 bezwaar tegen box 3

Gepubliceerd op: 30 maart 2021

Een al jaren jaarlijks terugkerend artikel gaat over de jaarlijkse proefprocedure tegen de rechtmatigheid van de forfaitair belastingheffing over het inkomen uit sparen en beleggen (box 3).

Pro forma bezwaar

Onze hoogste rechter, de Hoge Raad, is er duidelijk over: de forfaitaire belastingheffing in box 3 is niet in orde. Maar dat moet de wetgever herstellen.

Daar is in Den Haag druk over gesproken, maar een oplossing is er nog steeds niet. Elk jaar wordt de zaak voor dat jaar in een proefprocedure opnieuw aan de belastingrechter voorgelegd. Elk jaar is er daarmee een kans dat de rechter besluit om toch zelf met een oplossing te komen.

Iedereen die belasting over box 3 betaalt en van deze beslissing wil mee profiteren, moet zijn of haar rechten met een tijdig pro forma bezwaar hebben veilig gesteld. Tijdig betekent dat het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dagtekening van definitieve aanslag inkomstenbelasting.

Massaal bezwaar

Demissionair Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft op de bezwaren tegen box 3 van 2020 al de procedure van massaal bezwaar van toepassing verklaard. Dat betekent dat zodra de belastingrechter in hoogste instantie de bezwaren heeft verworpen, met één besluit alle over dit onderwerp lopende bezwaarschriften kunnen worden afgewezen.

Het betekent niet dat wanneer de belastingrechter in het nadeel van de Belastingdienst beslist iedere belastingplichtig die over het betreffende jaar inkomstenbelasting in box 3 heeft betaald, op de uitspraak kan meeliften. Dat kunnen alleen degenen die hun rechten met een tijdig (pro forma) bezwaar hebben veilig gesteld.

A-G over 2016 en 2017

De Advocaat-Generaal (A-G) bij de Hoge Raad heeft onlangs voor 2016 en 2017 (opnieuw) geconcludeerd dat de forfaitaire belastingheffing in box 3 niet verenigbaar is met het discriminatieverbod. Maar ook dit keer adviseert de A-G om het herstel over te laten aan de wetgever. Het ziet er dan ook naar uit dat belastingplichtigen over 2016 en 2017 opnieuw gelijk krijgen, maar dat dit niet leidt tot verlaging van de betaalde belasting.

Andere artikelen