Nieuws over de fiscale positie van ZZP-ers

Gepubliceerd op: 26 juni 2019

Maar dat nieuws houdt eigenlijk in dat er geen nieuws is. Minister Koolmees van SZW beantwoordt een setje Kamervragen over de problematiek. En hij informeert de Kamer over de voortgang van het Toezichtplan Arbeidsrelaties.

Handhavingsmoratorium

De opschorting van de handhaving van de wet DBA, het handhavingsmoratorium, liep tot 1 januari 2020. Dit wordt nu doorgeschoven naar de (beoogde) ingangsdatum van de vervanger van de Wet DBA: 1 januari 2021 (maar er zijn al geruchten dat wordt gevreesd dat ook deze datum – lang – niet zal worden gehaald). Dat ligt uiteraard voor de hand en is daarmee geen nieuws.

Wel wordt de handhaving weer een klein beetje aangescherpt. In eerste instantie werden alleen evident kwaadwillende opdrachtgevers aangepakt door de Belastingdienst. Inmiddels geldt dit ten aanzien van de kwaadwillenden en vanaf 1 januari 2020 ook voor de opdrachtgevers die de aanwijzingen van de Belastingdienst niet (of niet in voldoende mate) binnen een redelijke termijn opvolgen.

Capaciteit

De capaciteit van de Belastingdienst voor de beoordeling van DBA-situaties wordt in 2019 verdubbeld van de huidige 30 fte naar 60 fte. Daarvoor worden ervaren controlemedewerkers vrijgemaakt. Daarnaast zal in 2020 een uitbreiding plaatsvinden naar 80 fte, waarvoor de Belastingdienst nieuwe medewerkers zal werven en opleiden.

Koolmees merkt op dat in de huidige situatie het handhaven op de kwalificatie van de arbeidsrelatie voor de Belastingdienst zeer arbeidsintensief is. Bij het opleggen van naheffingen en boetes rust op de Belastingdienst namelijk een zware bewijslast.

Minimumtarief

Verder meldt de overheid dat het minimum uurtarief in het kader van de nieuwe wetgeving zal worden gesteld op € 16. ZZP-ers die werken tegen en tarief van minder dan € 16 zouden automatisch in dienstbetrekking werken. Voor hen zouden loonheffingen en premies werknemersverzekeringen moeten worden afgedragen.

ZZP-ers met een uurtarief van € 75 of meer zouden de mogelijkheid krijgen om er voor zelfstandigheid te kiezen (opt out).

 

Andere artikelen