Nieuwe corona steunmaatregelen

Gepubliceerd op: 30 november 2021

Doordat het coronavirus weer is opgelaaid, heeft de overheid weer beperkingen moeten opleggen, die worden gevoeld in de economie. Daarom wordt de aangekondigde VLN vervangen door de TVL. De NOW wordt niet opnieuw opengesteld. Dit is bekend gemaakt via een Kamerbrief.

TVL Q4-2021

De regeling Vaste Lasten Nachtsluiting horeca (VLN) was in het leven geroepen voor bedrijven die in het vierde kwartaal van 2021 tenminste 50% omzetverlies lijden, waaronder de door de nachtsluiting (van 0:00 tot 6:00 uur) gesloten horeca. Zie ons artikel Nieuwe coronasubsidie Q4-2021. Deze regeling komt er nu dus toch niet.

In plaats daarvan wordt de Tegemoegkoming Vaste Lasten (TVL) weer van stal gehaald. Ondernemingen die in het vierde kwartaal van 2021 een omzetverlies van minimaal 30% lijden, ten opzichte van het vierde kwartaal 2019, kunnen bij RVO de tegemoetkoming aanvragen in hun vaste lasten. De regeling geldt ook voor ondernemingen die niet eerder al TVL hebben aangevraagd.

Geen NOW

De tijdelijke Noodmaatregel Ondersteuning Werkgelegenheid (NOW) wordt niet opnieuw opengesteld. Het Kabinet geeft onder andere aan dat openstelling van deze regeling niet past bij de actuele krapte op de arbeidsmarkt. Enerzijds staan werknemers in bepaalde sectoren te springen om arbeidskrachten. Anderzijds is er in bepaalde sectoren voor langere tijd structureel geen of minder werk.

Andere regelingen

Voor landbouwbedrijven blijft de regeling Ongedekte Vaste Kosten (OVK) beschikbaar. De Aanvullende tegemoetkoming evenementen (ATE) wordt gedurende 2021 uitgebreid, zolang er een verbod op evenementen geldt. Voor culturele instellingen wordt de suppletieregeling bij het Fonds Podumkunsten verhoogd. En ook voor de sport wordt extra geld beschikbaar gesteld, zowel voor de professionele als voor de amateursport.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.