Na de Wet DBA

Gepubliceerd op: 12 oktober 2017

Deze notitie is ook beschikbaar in pdf-format.

 

Op 1 mei 2016 is de Verklaring ArbeidsRelatie (VAR) afgeschaft. De Wet DBA werd ingevoerd. DBA staat voor Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie.

De Wet DBA kende een overgangstermijn van 1 jaar. Tot 1 mei 2017 zou de Belastingdienst de wet niet actief handhaven, maar zich richten op het voorlichten van partijen. Alleen in evidente situaties van misbruik zou de Belastingdienst optreden.

Deze overgangstermijn is twee keer opgerekt. De eerste keer naar 1 januari 2018. En daarna nog een keer naar 1 juli 2018.

Wet DBA afgeschaft

In het Regeerakkoord 2017 kondigt het Kabinet Rutte III aan dat de Wet DBA wordt afgeschaft, naar wij aannemen nog voordat die daadwerkelijk is gehandhaafd.

Er komt een nieuwe wet, waarin de volgende drie categorieën ZZP-ers worden onderscheiden.

Categorie 1

Voor ZZP-ers in deze categorie is altijd sprake van een arbeidsovereenkomst. Het gaat om een arbeidsrelatie waarin sprake is van:

 • een laag tarief;
 • in combinatie met:
  • een langere duur van de overeenkomst (langer dan 3 maanden) of;
  • het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.

Van een laag tarief is sprake bij loonkosten corresponderend met:

 • 125% van het wettelijk minimumloon of;
 • de laagste loonschalen van de cao.

Dit tarief zal vermoedelijk liggen tussen € 15 en € 18 per uur.

Categorie 3

ZZP-ers in deze categorie kunnen ervoor kiezen om voor de loonbelasting en werknemersverzekeringen als zelfstandig te worden aangemerkt (opt out). Het gaat om een arbeidsrelatie waarin sprake is van:

 • een hoog tarief;
 • in combinatie met:
  • een kortere duur van de overeenkomst (korter dan 1 jaar) of
  • het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten

Voor het hoge tarief denkt het Kabinet aan tarieven boven € 75 per uur.

Categorie 2

Voor de categorie tussen het lage en het hoge tarief wordt een opdrachtgeversverklaring ingevoerd. Deze verklaring moeten opdrachtgevers invullen via een webmodule. Met die verklaring krijgt de opdrachtgever vooraf vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen (behalve wanneer de webmodule niet naar waarheid is ingevuld).

Wetgeving

Het bovenstaande is ontleend aan het Regeerakkoord 2017. Deze kabinetsplannen moeten nog worden omgezet in wetgeving, die door het Parlement moet worden aanvaard. Het is dan ook niet zeker dat de regels uiteindelijk worden ingevoerd, zoals ze hiervoor zijn beschreven.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.