Milieu Investeringen doorschuiven naar 2022

Gepubliceerd op: 30 november 2021

De percentages van de milieu-investeringsaftrek (MIA) gaan in 2022 omhoog. Het kan daarom interessant zijn om deze investeringen uit te stellen tot na de aanstaande jaarwisseling. Of toch niet ….?

MIA

De MIA is een aftrek op de winst waarover inkomsten- of vennootschapsbelasting moet worden betaald. Deze aftrek mag worden geclaimd door ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen die zijn opgenomen op de milieulijst.

De MIA bedraagt in 2021 13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag. De hoogte van de aftrek hangt af van de mate waarin het bedrijfsmiddel nog innovatief is. Voor sommige bedrijfsmiddelen kan de MIA slechts over een deel van het investeringsbedrag worden geclaimd.

Voor 2022 bedragen deze aftrekpercentages: 27%, 36% en 45% (met de kanttekening dat dit onderdeel is van de wetsvoorstellen in het kader van de belastingplannen 2022, welke voorstellen nog niet door het Parlement zijn aanvaard).

Dat betekent een aanzienlijk hogere aftrek in 2022. Maar ….

Milieulijst

Op de milieulijst staan bedrijfsmiddelen die zo innovatief zijn, dat ondernemers een duwtje nodig hebben om er in te investeren. De milieulijst wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. De milieulijst voor 2021 vind je op de website van de RVOmilieulijst 2021.

De milieulijst voor 2022 is nog niet bekend gemaakt. Wel is zeker dat een aantal bedrijfsmiddelen van de lijst zal worden geschrapt. Ondernemers die in deze bedrijfsmiddelen willen investeren, doen er juist verstandig aan om die investering niet uit te stellen tot 2022.

Beslissend voor het moment waarop wordt geïnvesteerd, is het aangaan van de definitieve verplichting.

Andere artikelen