Met de billen bloot in het UBO-register

Gepubliceerd op: 13 mei 2016

UBO-register billen bloot

Om de bestrijding van fraude en witwassen (verder) te kunnen intensiveren, moet iedere uiteindelijk belanghebbende bij een juridische entiteit binnenkort met de billen bloot in het UBO-register.

UBO-register

Op grond van de Europese Vierde Anti-witwasrichtlijn moet Nederland namelijk uiterlijk op 26 juni 2017 een UBO-register instellen. Minister Dijsselbloem van Financiën heeft in een contourenbrief van 10 februari 2016 de ideeën van de regering omtrent dit register geschetst. En in een brief van 26 april 2016 beantwoordt Dijsselbloem kamervragen over dit onderwerp.

De bedoeling is dat het Nederlandse UBO-register een openbaar register wordt. Maar daarbij wordt wel een viertal privacywaarborgen ingebouwd.

  • Iedere gebruiker van het UBO-register wordt geregistreerd.
  • Er wordt een vergoeding gevraagd voor de inzage.
  • Gebruikers, andere dan specifiek aangewezen autoriteiten en de Fiscale Intelligence Unit Nederland (FIU-NL), krijgen inzage in een beperkte set gegevens.
  • Bij een risico op kidnapping, chantage, geweld of intimidatie wordt per individueel geval een nauwkeurige beoordeling van de risico’s gemaakt en wordt eventueel bepaalde informatie van bepaalde UBO’s afgeschermd.

UBO

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner. Vrij in het Nederlands vertaald gaat het om degene die bij een vennootschap (of andere aangewezen juridische entiteit) aan de touwtjes trekt. Het gaat om degene die de feitelijke zeggenschap in de entiteit heeft. Indicaties daarvoor zijn bijvoorbeeld een daarvoor toereikend percentage van de eigendom van de aandelen en/of stemrechten of het (contractuele) recht om bestuurders te ontslaan.

Entiteiten

In het register zullen worden opgenomen de UBO’s van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten. Daarbij zal grotendeels aangesloten worden bij de entiteiten die op dit moment in het Handelsregister (Kamer van Koophandel) zijn opgenomen.
Daarnaast wordt overwogen om ook de UBO’s van een fonds voor gemene rekening in het UBO-register op te nemen.

Sanctie

De entiteiten van wie de UBO’s in het register worden opgenomen zijn verplicht om:

  • de benodigde informatie aan te leveren aan de beheerder van het register;
  • in hun eigen adminstratie de UBO-informatie toereikend, accuraat en actueel bij te houden.

Op de UBO zelf rust een meewerkverplichting. De UBO moet de benodigde informatie aanleveren bij de entiteit waarvan hij UBO is.

Het niet voldoen aan deze verplichtingen wordt aangemerkt als een economisch delict.

Wetgeving

Een Europese richtlijn heeft geen directe werking. Ook de Vierde anti-witwasrichtlijn zal daarom moeten worden omgezet in Nederlandse wetgeving. Bovengenoemde brieven vormen de start van het proces om tot deze wetgeving te komen.

Andere artikelen