Maak op tijd bezwaar tegen je WOZ-beschikking

Gepubliceerd op: 5 maart 2021

De WOZ-beschikking is, als het goed is, inmiddels op je (digitale) deurmat gevallen. Deze beschikking is tegenwoordig vaak onderdeel van de aanslag gemeentelijke belastingen. Vanaf de dagtekening heb je 6 weken om bezwaar in te dienen bij de gemeente.

Is de coronacrisis een argument voor een lagere WOZ-waarde?

Belang

De WOZ-waarde is uiteraard van belang voor de gemeentelijke belastingen (onroerende zaakbelasting) en voor de waterschapslasten. Het ligt voor de hand dat deze lasten zullen stijgen. Dat komt door de coronacrisis, maar ook door in de schoot van de gemeenten geschoven zorgtaken.

Woningen

De WOZ-waarde van woningen is ook van belang voor de erf- en schenkbelasting, alsmede voor de heffing van inkomstenbelasting over de fiscale eigen woning en het inkomen uit sparen en beleggen (box 3).

Nou lijkt de woningmarkt nog weinig last te hebben van de coronacrisis. Er is immers sprake van (toenemende) schaarste. In veel regio’s moet worden overboden om überhaupt een kans te maken een woning te bemachtigen.

Voor woningen zal de coronacrisis dan ook geen argument zijn om te komen tot een lagere WOZ-waarde.

Overig vastgoed

Voor ander vastgoed dan woningen ligt dat wellicht anders. Vooral in de sectoren waar de coronacrisis er stevig in hakt, zoals (de opsomming is niet uitputtend):

  • de horeca;
  • concertzalen, bioscopen, uitgaansgelegenheden, musea en theaters;
  • sauna’s, casino’s en sportscholen;
  • zwembaden;
  • sportkantines en sportclubs (ook stadions);
  • bibliotheken;
  • scholen;
  • winkels in de detailhandel;
  • beoefenaren van contactberoepen (kappers, schoonheidsspecialisten).

Ten aanzien van kantoren is de vraag wat er de gevolgen van zijn dat werkgevers en werknemers massaal kennis hebben gemaakt met het fenomeen thuiswerken.

Peildatum

De peildatum voor de WOZ-waarde 2021 is 1 januari 2020. Op dat moment had de coronacrisis nog geen invloed op de vastgoedmarkt. Er moet echter wel rekening worden gehouden met een verandering van waarde als gevolg van bijzondere omstandigheden, die op 1 januari 2021 aan de orde zijn. De coronacrisis is zo een bijzondere omstandigheid.

Vervolgens is natuurlijk de vraag in welke mate de WOZ-waarde door de coronacrisis wordt beïnvloed. De Taxatiewijzer schat het effect in op zeer gering. Dat komt omdat moet worden gekeken naar het effect dat een beperkte periode van sluiting veroorzaakt (afgezet tegen de levensduur van het vastgoed).

(Pro forma) bezwaar

Het lijkt zeker de moeite waard om bij de gemeente na te vragen in welke mate met het effect van de coronacrisis rekening is gehouden. Uit de taxatiewijzer blijkt namelijk dat de gemeente moet onderbouwen op welke wijze met de bijzondere omstandigheid rekening is gehouden in de vastgestelde WOZ-waarde.

Natuurlijk moet je dan je formele rechten open houden met een op tijd ingediend (pro forma) bezwaarschrift. Zonder de mogelijkheid om naar de rechter te stappen, zal de gemeente in het algemeen niet bereid zijn de WOZ-waarde neerwaarts bij te stellen.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.