Leasing als onderdeel van het financieringspakket

Gepubliceerd op: 17 februari 2020

Tijdens overnametrajecten kan het zo zijn dat er een relatief grote bancaire financieringsbehoefte ontstaat. Het komt voor dat via een bank niet (geheel) aan de investeringsbehoefte vanuit het MKB kan worden voldaan.

Er zijn meerdere manieren om aanvullende financiering aan te gaan. Een hiervan is de sale en leaseback-constructie. Binnen het MKB is dit een goed alternatief om binnen een kapitaalintensieve business het over te nemen materieel te gebruiken ter financiering. Simpelweg houdt deze constructie in dat een onderneming materiële vaste activa verkoopt dat in haar eigendom is en dit vervolgens weer terug leaset van de koper. Deze financieringsvorm kan op verschillende gebieden worden toegepast, denk hierbij aan onroerend goed, een (deel van het) wagenpark of andere bedrijfsmiddelen. De constructie is mogelijk voor zowel nieuw als gebruikt materieel. Het voordeel van deze financieringsvorm is dat er liquide middelen worden vrijgemaakt om een up-front overnamesom te kunnen voldoen. Andere voordelen van leasing zijn onder andere dat het een snelle vorm van financiering is, de kredietwaardigheid verhoogt en de ondernemer hoeft niet zelf het risico te dragen.

Met andere woorden: een interessante vorm van (aanvullende) financiering voor de ondernemer in het MKB! Indien u eens vrijblijvend wilt sparren over verschillende alternatieve financieringsmogelijkheden kunt u contact opnemen met Michiel Segers of Coen Peeters.

 

Andere artikelen