Je aangifte IB 2017: verdeling tussen fiscaal partners

Gepubliceerd op: 26 februari 2018

Als twee mensen voor de inkomstenbelasting kwalificeren als partners, dan hebben zij de mogelijkheid bepaalde bestanddelen van hun inkomen en vermogen vrijelijk te verdelen. Door slim te verdelen kan belasting worden bespaard.

Fiscaal partnerschap

Zijn jij en je partner gehuwd (of geregistreerd partner) dan is altijd sprake van fiscaal partnerschap. Ook als jullie niet bij elkaar wonen. Sta je met iemand op het zelfde adres ingeschreven en hebben jullie bij de notaris een samenlevingsovereenkomst gesloten? Ook dan kwalificeren jullie fiscaal als partners.

Naast deze veel voorkomende vormen van samenleven zijn er nog diverse andere “wegen” die naar een fiscaal partnerschap leiden. Die vind je bijvoorbeeld op de site van de Belastingdienst. Bij het doorlopen van de stappen van je digitale aangifte kom je er vanzelf achter of je een fiscaal partner hebt. Beter is echter om hier van te voren op in te spelen. Het kan je namelijk een mooi voordeel opleveren.

Verdeling van inkomen en vermogen

Fiscaal partners mogen bepaalde onderdelen van hun inkomen en vermogen vrijelijk verdelen. Het gaat om de volgende bestanddelen:

  • belastbare inkomsten uit eigen woning (de “hypotheekrenteaftrek”);
  • het inkomen uit aanmerkelijk belang;
  • de persoonsgebonden aftrek (bijvoorbeeld je studiekosten);
  • de grondslag sparen en beleggen (bijvoorbeeld je bankrekeningen).

Stel je voor: je hebt een flink bedrag aan studiekosten maar je hebt geen inkomen waar je deze kosten van kunt aftrekken. Dan heb je op dat moment weinig aan je aftrekpost. Als je partner wel een inkomen heeft dan kun je de aftrekpost toedelen aan je partner waardoor direct een belastingteruggave kan worden gerealiseerd. Er zijn diverse scenario’s denkbaar waarbij met de verdeling een voordeel kan worden gerealiseerd.

Aftrekposten tegen het hoogste tarief

In het voorbeeld van de studiekosten heb je kunnen zien dat je zonder eigen inkomen toch voordeel kunt halen met een aftrekpost. Vanwege het progressieve stelsel waarmee de belasting wordt geheven (hoger inkomen = hoger tarief) is het in de regel gunstig om de hypotheekrente en de persoonsgebonden aftrek toe te delen aan de partner met het hoogste inkomen.

Voor 2017 gelden de volgende tarieven over het inkomen uit werk en woning (indien de AOW-leeftijd nog niet is bereikt):

Schijf

Belastbaar inkomen

Percentage

1

t/m € 19.982

36,55%

2

Van € 19.983 t/m € 33.791

40,8%

3

Van € 33.792 t/m € 67.072

40,8%

4

Meer dan € 67.072

52%

Wordt een deel van je inkomen belast tegen 52% dan levert een aftrekpost je -voor dat deel- ook 52% van de aftrekpost op. Val je zelf met je inkomen in de 1e schijf en valt je partner in de 4e schijf en hebben jullie samen een aftrekpost voor de woning van € 10.000, dan levert het volledige toedelen van de hypotheekrente aan je partner (in plaats van een 50/50-verdeling) jullie grofweg € 775 extra op (verschil tussen 52% en 36,55%, maal € 5.000).

Andere toepassingen van de verdeling

Naast het slim toedelen van aftrekposten kunnen bijvoorbeeld ook de volgende situaties leiden tot een gunstige uitkomst voor de totaal verschuldigde belasting:

  • maak de verdeling zodanig dat één van de partners onder aan de streep (maximaal) € 45 belasting bij moet betalen. Dit is de zogenaamde aanslaggrens, het bedrag hoeft dan niet te worden betaald;
  • de belasting over het inkomen uit sparen en beleggen wordt (met ingang van 2017) ook (progressief) middels schijven berekend. Met een 50/50 verdeling van de grondslag zorg je er voor dat je twee keer van de lage tariefschijven gebruik kunt maken;
  • sommige kortingen op de belasting (bijvoorbeeld de ouderenkorting) worden toegekend tot een bepaald inkomen. Het toedelen van een aftrekpost aan de partner met het laagste inkomen kan -in tegenstelling tot hierboven geschetst- toch een goede keuze zijn als deze partner daarmee recht krijgt op een extra heffingskorting.

De verdeling in de praktijk

De verdeling maak je in één van de laatste stappen van je digitale aangifte. De Belastingdienst rekent steeds uit hoeveel belasting jij en je partner samen verschuldigd zijn maar geeft hierbij geen advies. Je zult dus zelf (middels bovenstaande tips) tot de meest gunstige verdeling moeten komen. Speel er gerust eens mee, het is de moeite waard!

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.