Je aangifte IB 2017: buitenlandse bronbelasting

Gepubliceerd op: 20 februari 2018

Je belegt. Dan is de kans behoorlijk dat in je portefeuille ook aandelen in buitenlandse fondsen of bedrijven zitten. Als deze fondsen dividend uitkeren, wordt daar vaak bronbelasting op ingehouden. Neem die mee in je aangifte IB 2017!

Bronbelasting

Dat is belasting, die wordt geheven bij de bron. De bron is in dit geval het aandeel. Zodra uit dat aandeel inkomen (dividend) vloeit, wordt op dat bruto inkomen de bronbelasting ingehouden. De aandeelhouder ontvangt het netto dividend.

Op dividenden uitgekeerd door Nederlandse fondsen en bedrijven wordt dividendbelasting ingehouden. Het tarief bedraagt 15%. Een rekenvoorbeeldje:

Dividend 1.000
Dividendbelasting (15%) 150
Netto dividend 850

Verrekenen

De ingehouden dividendbelasting wordt verrekend met de inkomstenbelasting. Het maakt daarbij niet uit over welke van de 3 boxen je de inkomstenbelasting betaalt. Voor zover de verrekenbare dividendbelasting (en andere bronbelasting) meer bedraagt dan de inkomstenbelasting die je verschuldigd bent, betaalt de Belastingdienst het verschil aan je uit.

Buitenlandse bronbelasting

Uitsluitend Nederlandse bronbelasting mag je verrekenen met de inkomstenbelasting. Als je van je buitenlandse fondsen dividend ontvangt, wordt daar vaak buitenlandse bronbelasting op ingehouden. Die mag je niet direct verrekenen met je inkomstenbelasting.

Met deze buitenlandse bronbelasting wordt bij de berekening van je inkomstenbelasting echter vaak toch wel rekening gehouden. Maar alleen met het deel dat de regeling ter voorkoming van internationale dubbele belastingheffing wordt toegewezen aan de bronstaat. Je moet daarvoor kijken in het belastingverdrag tussen Nederland en het bronland van het dividend. Als met het bronland geen belastingverdrag is gesloten, kijk je in de eenzijdige Nederlandse regeling (het Besluit Voorkoming Dubbele Belasting, ook wel: BVDB).

Stel je hebt Duitse aandelen in je beleggingsportefeuille. Als deze Duitse onderneming dividend uitkeert, moet op grond van de Duitse wetgeving 25% bronbelasting (Kapitalertragsteuer) worden ingehouden.
Het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland staat, ten aanzien van een dividenduitkering aan een natuurlijk persoon, een maximale bronheffing toe van 15%. Als je de Duitse bronbelasting invult in je Nederlandse aangifte inkomstenbelasting wordt de Nederlandse inkomstenbelasting verminderd met deze 15%.
Voor het verschil tussen 25% en 15% ontstaat dubbele belastingheffing. Je kunt echter bij het Duitse Finanzamt een verzoek indienen om de teveel betaalde Duitse belasting terug te ontvangen.

De Belastingdienst geeft op haar website een overzicht van de manier waarop je de in diverse landen teveel ingehouden bronbelasting terug kunt vragen. Je moet daar uiteraard wel zelf actief achteraan.

VIA

De buitenlandse bronbelasting is geen onderdeel van de vooringevulde aangifte (de VIA). Je moet deze verrekenpost dus zelf toevoegen aan je aangifte inkomstenbelasting. Dat kan je een behoorlijk voordeel opleveren. Je moet de buitenlandse dividenden per land in je aangifte verwerken. De meeste beheerders van effectenportefeuilles vermelden de relevante informatie op hun jaaroverzichten.

 

 

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.